Yeast

พีรเวทย์ กระแสโสม ศิลปินหนุ่มที่เติบโตจากวิถีชีวิตชนบทก่อนย้ายสู่ความเจริญในสังคมเมือง ช่วงวัยเยาว์จึงมีประสบการณ์ต่อรูปรส กลิ่นสี สัตว์ พืช หิน ดิน วัตถุ สื่อ จากสิ่งแวดล้อม จนเกิดคำถามต่อสิ่งที่พบเห็น สู่การเรียนรู้เพื่อหาคำตอบผ่านการสำรวจ เฝ้ามอง สัมผัส งัดแงะ การสำรวจแต่ละครั้งนำความรู้สึกน่าทึ่งอัศจรรย์นอกเหนือจากสายตาปกติ และต่อมากลายเป็นแนวคิดหลักการทำงาน โดยอ้างอิงจากรูปลักษณ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างศึกษาและหลังจบปริญญาตรีเริ่มงานสร้างสรรค์ภายใต้ชื่อ Nebula Sunset ในรูปแบบงานทดลองไม่จำกัด จนเป็นที่สนใจในวงการศิลปะเชิงประยุกต์ศิลป์ ภายหลังเข้าสู่งานบริษัทประมาณ 6 ปี ด้านออกแบบกราฟิก, ฝ่ายศิลป์โทรทัศน์ และครีเอทีฟ

จากนั้นได้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ เพื่อเพิ่มทักษะ และแนวคิดการทำงานศิลปะบริสุทธิ์มากขึ้น พื้นฐานศิลปินมีความสนใจต่อรูปลักษณ์จากสิ่งแวดล้อม มักหามุมมองใหม่ผ่านความรู้สึก, ความคิด, อารมณ์ เพื่อคลี่คลายความหมายออกไปจากเดิม สิ่งแวดล้อมจึงมีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนตัวตนศิลปินสู่การแสดงออกทางศิลปะในที่สุด

Yeast : The work of a creative catalyst
ผลงานชุดล่าสุดที่สร้างขึ้นช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยนำผลงานดิจิตอลที่สมบูรณ์แล้วมาเป็นแบบวาด ซึ่งถูกสร้างในช่วงค้นคว้าทดลองร่วม 10 ปี ในระยะเวลาดังกล่าวศิลปินมักจะถือสมุดสเกตซ์บันทึกภาพตามสถานที่ และสถานการณ์ต่างๆ ห้องเรียน สวนป่า ระหว่างเดินทาง หรือแม้แต่ในวงสนทนา ก่อนที่น ามาจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นยุคที่สื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก แต่ศิลปินไม่ปฏิเสธเทคนิคสมัยใหม่ต่องานสร้างสรรค์ จึงใช้โปรแกรมตกแต่งภาพสร้างองค์ประกอบให้เป็นผลงานดิจิตอลที่สมบูรณ์

ปัจจุบันภาพผลงานดิจิตอลถูกยังจำกัดอยู่ในจอแสดงภาพไฟฟ้า ขาดมวลสัมผัส ศิลปินจึงตัดสินใจนำมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่อีกครั้งให้เป็นภาพเขียนขนาดใหญ่ หรือการเลียนแบบผลงานตนเองลงสื่อวัสดุใหม่ โดยจัดทำในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ผลงานชุดนี้เสมือนการนำอาหารที่ผ่านกรรมวิธีหมักบ่มจนได้ที่นำมาลิ้มรส ณ ที่นี้เปรียบเหมือนมียีสต์จุลินทรีย์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวกลางสร้างปฏิกิริยาระหว่างอดีตและปัจจุบันให้อาหารนั้นกลมกล่อม

Exhibition : Yeast : The work of a creative catalyst
Artist : Peerawayt Krasaesom
Curated : Nim Niyomsin
Dates: 9 May – 9 June, 2015
Venue : Brownstone Studio, 1395 Sukhumvit 77 – On Nut (Between soi 23 and 25), Opposite Siam Commercial
For more information : Joe Delaney 087-703-0448, Nim Niyomsin 095-820-5995

You may also like...