นาคา การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย จากตำนานบั้งไฟพญานาค

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 รอบ 14.00น. และ 19.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย(หอเล็ก) บัตรราคา 300 บาท ทุกที่นั่ง(นิสิต นักศึกษาลด50%ทันทีเมื่อแสดงบัตร) สำรองบัตรได้ที่ 081-8269958,084-1336673 พิเศษในรอบ14.00น.หากสถานศึกษาใดมาเป็นหมู่คณะสามารถซื้อบัตรได้ในราคาพิเศษ(กรุณาสำรองบัตรล่วงหน้า)

คณะโกมลกูณฑ์  ร่วมกับ  สมาคมผู้สื่อข่าวพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ ภูมิใจเสนอการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง “นาคา” จากตำนานบั้งไฟพญานาค เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขง ตามคติความเชื่อของชาวล้านช้างและล้านนา ผู้ได้ชื่อว่า เป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ครั้งนี้เหล่านาคาจะขึ้นมาบอกอะไรผู้ชมถึงบนเวทีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ??? ขอเชิญท่านมาร่วมพิสูจน์ตำนาน “นาคา”

ปล. ในโครงการเดียวกันนี้ มีการเสวนาเรื่อง ผู้พิทักษ์พุทธศาสนา นาคา พุทธะ กับศิลปะร่วมสมัยโดย
-ท่านมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
-คุณณรงค์ หนูเชื้อ สมาคมฯองค์กรผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา
-คุณนิมิตร พิพิธกุล รางวัลศิลปินศิลปาธร สาขา ศิลปะการแสดง ผู้อำนวยการสร้างคณะมันตาศิลปะการแสดง
-คุณสุรัตน์ จงดา อาจารย์สาขานาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะล้านช้างและนาฏศิลป์แบบจารีต
-คุณธีรยุทธ นิลมูล ศิลปินอิสระกลุ่มสิปาน คอลเลคชั่น ผู้สร้างงานด้านศิลปะล้านนา และการแสดงนีโอล้านนา
-ดำเนินรายการโดย อันนา สุขสุกรี ผู้อำนวยการสร้างคณะโกมลกูณฑ์ …………..วัน เวลา สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
-การนำเสนอผลงานนาฏศิลป์แบบจารีต ชุด ฉุยฉายนาคา โดย ธงชัย หาญณรงค์
-การนำเสนอผลงานนาฏยสร้างสรรค์ ชุด ฟ้อนนาคาเทวะประทีป โดย ธงชัย หาญณรงค์
และนาฏศิลปินจากคณะโกมลกูณฑ์ ( ชมการเสวนาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า)

You may also like...