โครงการการแสดงดนตรีไวโอลินกับเชลโล่

เนื่องด้วยวงการดนตรีสากลแนวคลาสสิคประเทศไทยในปัจจุบันเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการเล่น, การแสดงกันอยู่ทั่วไปต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา และเป็นที่นิยมเล่นกันในกลุ่มเยาวชนจำนวนมาก โดยเฉพาะไวโอลินกับเชลโล่ ซึ่งเครื่องดนตรีทั้งสอง เป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญในการแสดงดนตรีคลาสสิค ทั้งกับการแสดงของวงใหญ่ ออร์เคสตร้า วงแชมเบอร์ และการแสดงเดี่ยว
รวมถึงการนำไปเล่นกับดนตรีในแนวแจ๊ส, ป๊อป, ร๊อค และอื่นๆ โดยไม่มีขอบเขตจำกัด การแสดงของเครื่องดนตรีทั้งสอง ยังสะดวกในการพกพานำไปจัดแสดงยังที่ต่างๆ ทั้งการจัดเตรียมสถานที่การแสดงก็ไม่ยุ่งยากและไม่ต้องพึ่งพาระบบแสงเสียงมากนัก
ต่ปัญหาการเข้าถึงและพัฒนาการเล่นดนตรีแนวนี้ให้ดี ยังต้องอาศัยโอกาสการแสดงที่จะทำให้ผู้ฟังกับผู้เล่นได้สร้างประสบการณ์ร่วมที่ถูกต้อง เหมาะสม การเล่นที่ถูกต้องของนักดนตรี ทั้งการวางมือ การถือ การจับ และความเข้าใจในบทเพลงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้เพลงๆนั้นเกิดความไพเราะ เกิดความชื่นชม ซาบซึ้งใจแก่ผู้ดู ขยายกลุ่มผู้ฟัง เกิดการติดตาม พัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้น ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

การแสดงดนตรีกับสาธารณชนจึงเป็นโอกาส เป็นประสบการณ์ตรงที่จะพัฒนาผู้เล่นและผู้ฟัง ขับเคลื่อนวงการดนตรีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อๆไป

นักดนตรี
นายสักการ สารทรัพย์   ไวโอลิน
Sakkan Sarasap : violin
นายอานิก เวพาสยนันท์  เชลโล่
Arnik Vephasayanant : cello
วันเวลา, สถานที่
19 กุมภาพันธ์ 2554 สถาบันเกอเธ่, กรุงเทพฯ  19.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://9artgallery.com/Violin%20&%20Cello%20Duo%20.html

You may also like...