TMB และเยาวชนไฟ ฟ้า ส่งมอบโครงการ เด็ก-ฟื้น-เมือง

TMB นำโดย บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ เยาวชนไฟ ฟ้า (FAI-FAH) และอาสาสมัครทีเอ็มบี ส่งมอบโครงการ “เด็ก-ฟื้น-เมือง” แก่ชาวชุมชนย่านสาทรใต้ กิจกรรมการเปลี่ยนชุมชนอย่างยั่งยืนของไฟ ฟ้า (FAI-FAH) จันทน์ ภายใต้แนวคิด Make THE Difference หรือเปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น ด้วยการ จุดประกายให้คนในชุมชนรักและภาคภูมิใจในพื้นที่ จนนำไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมเปิดตัวเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสมผสานผู้ถือกำเนิดจากต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรมแต่อาศัยร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในย่านสาทรใต้ และแผนที่ท่องเที่ยวย่านสาทรใต้ โดยมีประธานชุมชนทั้ง 5 ชุมชนเป็นผู้รับมอบโครงการฯ ณ ลานกิจกรรมชุมชนบ้านแบบ ใต้ทางด่วนศรีรัช เขตสาทร

บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าวว่า “ไฟ ฟ้า เป็นโครงการที่ทีเอ็มบี ให้คืนกลับสู่สังคม ด้วยการเสริมสร้างพลังให้เยาวชนอายุ 12-19 ปี ได้พัฒนาทักษะผ่านศิลปะในแขนงต่างๆ เพื่อที่จะได้ Make THE Difference เปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตตนเองดีขึ้น และ นำทักษะที่ตนเองได้พัฒนาไปส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับชุมชนที่อาศัย โครงการ “เด็ก-ฟื้น-เมือง” เกิดขึ้น เมื่อเยาวชนไฟ ฟ้า เห็นถึงคุณค่าของ มรดกทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ในชุมชน จนนำไปสู่การสืบค้นข้อมูล และชักชวนคนในชุมชนมาทำงานร่วมกัน เมื่อเยาวชนมีความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนชุมชน ชาวชุมชนให้ความร่วมมือ โดยมี อาสาสมัครทีเอ็มบี เป็นผู้สนับสนุน การพัฒนาชุมชนจึงเกิดขึ้นได้และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ซึ่งจะ เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดตามมา ที่สำคัญที่สุดคือ ความน่าสนใจของชุมชนที่เยาวชนไฟ ฟ้า ได้ค้นพบ เพราะชุมชนที่มาร่วมลงมือทำงานพัฒนากับเรา เป็นชุมชนต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม และศาสนา เช่น มอญ ฮินดู มุสลิมและจีน ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้เคียงกันในชุมชนคนไทยแต่ดั้งเดิม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของตนมาในท่ามกลางความหลากหลายของท้องถิ่นมาเป็นเวลายาวนาน”

โครงการ “เด็ก-ฟื้น-เมือง” เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ชาวชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม และความเป็นมา ซึ่งจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่และมรดกทางวัฒนธรรมให้เกิดความสมดุล ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนให้คงอยู่ต่อไป โครงการนี้ จึงได้เริ่มด้วยการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การสำรวจเส้นทาง จัดเวทีชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ตรวจสอบข้อมูล ฟื้นฟูเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนในชุมชน และสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนภายใน 5 ชุมชนย่านสาทรใต้ ได้แก่ ดอนกุศลพัฒนา บ้านแบบ โรงน้ำแข็ง วัดปรกและเซนต์หลุยส์ ด้วยความร่วมมือของเยาวชน ไฟ ฟ้า จันทน์ เยาวชนในย่านสาทรใต้ ชาวชุมชน และอาสาสมัครทีเอ็มบี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม และส่งมอบโครงการฯ ให้แก่ชาวชุมชนทั้ง 5 แห่ง ในวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่เน้นการขี่จักรยาน และการเดิน เป็นหลัก ในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว เพื่อเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ทรงคุณค่าของเขตสาทรอีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานส่งมอบโครงการฯ ยังได้เปิดตัวเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ปั่น-ฟื้น-เมือง” โดยขบวนปั่นจักรยาน ได้แวะเยี่ยมชมสิ่งที่ควรค่าแก่การทรงจำย่านสาทรใต้ อาทิ สุสานแต้จิ๋ว วัดวิษณุ วัดปรกยานนาวา ฯลฯ พร้อมกับชมการแสดงวัฒนธรรมจากชุมชนต่างๆ ย่านสาทรใต้อีกด้วย

สำหรับผู้สนใจท่องเที่ยวย่านสาทรใต้ สามารถรับแผนที่ท่องเที่ยวฯ ได้ฟรี ที่ อาคารไฟฟ้าจันทน์, บ้านพระนนท์, FAB Hostel Bangkok, ร้าน Koffe Bike Café, ร้านจักรยาน Moon Ride, กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และสำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ www.facebook.com/เด็กฟื้นเมือง

เกี่ยวกับ ไฟ ฟ้า (FAI-FAH)
ไฟ ฟ้า จุดประกายเยาวชนเพื่อชุมชน
ทีเอ็มบี มุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้กับสังคม โดยการ ให้อย่างยั่งยืน เพื่อคืนสิ่งที่ดีๆ กลับสู่สังคม ไฟ ฟ้า จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 2552 ด้วยแนวทางการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานของสังคม โดยมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-19 ปี ในชุมชน ได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะ ดนตรี และกีฬา ให้เกิดพลังผลักดันที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนามุมมองของชีวิต ไฟ ฟ้า เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในชุมชน โดยได้จัด กิจกรรม ต่าง ๆ ให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ สถานที่ของไฟฟ้า 3 ศูนย์ไฟฟ้า ประดิพัทธ์ ไฟฟ้าประชาอุทิศ และ ไฟฟ้าจันทน์

Maxima Consultants Co.,Ltd.
Tel : 02-619-0429-30
Email : <maximaco@truemail.co.th

You may also like...