สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ดูงานแม่ฮ่องสอน

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชม ดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมชม ดูงานแนวทางการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณอนันต์ สีแดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน ซึ่งสามารถดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้สอดคล้องกับวิถีชุมชนที่หลากหลาย และเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ควรแก่การศึกษาเป็นอันมาก

ทั้งนี้ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาข้อมูลและดูงาน การจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติใหม่ ในเขตเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและการจัดการที่น่าสนใจ และนำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้กับเครือข่ายทางการสื่อสารต่างๆ ในวงกว้าง ต่อไป

 

You may also like...