พบคอลเลคชั่นงานศิลป์สุดอลังการ @ FRAME&GALLERIA

หมู่บ้านชาวประมง / ศิลปิน: ธงชัย รักปทุม
หนาวสุดท้าย / ศิลปิน: สมพงษ์ อดุลย์สารพัน
แข่งเรือ / ศิลปิน: สวัสดิ์ ตันติสุข
ผู้หญิงตาเพชร / ศิลปิน อังคาร กัลยาณพงศ์
จักรวาล / ศิลปิน: ประเทือง เอมเจริญ
มองข้ามหลังคา / ศิลปิน: ดำรงค์ วงศ์อุปราช
ดอกไม้ในแจกัน / ศิลปิน: สันต์ สารากรบริรักษ์
ดอกไม้ / ศิลปิน: สันต์ สารากรบริรักษ์
กินรี / ศิลปิน: อังคาร กัลยาณพงศ์
หมู่บ้านชาวประมง / ศิลปิน: ธงชัย รักปทุม

 

You may also like...