Chanapatana

โค้งสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร 3 International Short Courses by Jula Reindell (Illuastration, Pattern Cutting, Fashion Draping) อยากจะบอกกล่าวถึงประโยชน์ของ 3 วิชานี้ ว่าแต่ละวิชาที่คุณเรียนแล้วจะเอาไปทำอะไรได้บ้างใน Fashion Business

ขอยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างจากภาพการทำ collection จริงๆ ของดีไซน์เนอร์สาวสวยชาวอังกฤษอย่าง Alice Temperley ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์สุดคูล Temperley London (temperleylondon.com) โดยใน Collection Fall 2009/2010

ซึ่งเธอเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูล และเริ่มสเก็ตแบบ จุดนี้เองที่ทักษะ  Illustration  เข้ามามีส่วนสำคัญ นอกจากจะใช้ในสเก็ตงานให้ลูกค้าพิจารรณา หรือสเก็ตงานเพื่อทำพอร์ทเสนอสินค้าแล้วนั้น การมีความรู้ทางด้านการวาดภาพคน เสื้อผ้า เนื้อผ้า รูปทรงและรายละเอียดต่างๆ ของชุด จะช่วยให้ดีไซนเนอร์ดึงภาพที่อยู่ในจินตนาการออกมา เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของกระบวนการการออกแบบ และจะนำไปสู่ขั้นตอนต่อๆไปในการทำ

Collection : ในระหว่างกระบวนการสเก็ตงานนั้น ตัวผู้ออกแบบเองสามารถใช้วิธีตกแต่งผ้าบนหุ่นตามที่ได้สเก็ตไว้ เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น จนนำไปสู่กระบวนการ develop แบบในที่สุด โดยในขั้นตอนนี้  Draping  จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างแบบที่มีลักษณะเป็นสามมิติ นอกเหนือจากรูปทรงเสื้อผ้ามาตรฐาน โดยการนำผ้ามาตกแต่งบนหุ่นและปรับแบบให้ได้ตามที่ต้องการ วิธี Draping เป็นจุดแข็งของหลายๆแบรนด์ เนื่องจากการทำ Draping จะส่งผลให้เกิด Dimension ในชุด อีกทั้งยังสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์

เมื่อกระบวนการเสเก็ตแบบและ develop เสร็จสิ้น ก็มาถึงการทำ  Pattern  หรือการสร้างแบบเสื้อผ้า การทำ flat pattern คือการสร้างแบบลงบนกระดาษ แล้วนำเอาชิ้นส่วนต่างๆ ไปตัดลงชิ้นผ้า และนำมาเย็บต่อกัน ก็จะได้เป็นเสื้อผ้าที่เราออกแบบ การทำ Pattern จึงต้องการความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคเฉพาะ เนื่องจากเป็นการสร้างแบบแนวราบ เพื่อประกอบกันให้ได้ผลงานสามมิติที่ให้คนใส่ได้จริง

จึงกล่าวได้ว่าทักษะ Illustration, Pattern Cutting, Draping เป็นส่วนสำคัญในการผลิตงานจริง และแต่ละทักษะยังเกี่ยวข้องและส่งเสริมกันอีกด้วย ผู้ที่ต้องการทำ Fashion collection ของตนเองตั้งแต่ต้นจนจบออกมาเป็นผลงานได้ จึงต้องมีทักษาเหล่านี้มารองรับ

• วิชา Pattern Cutting เรียน 60 ชั่วโมง เริ่มเรียนพุธ 30 ม.ค. 56 เวลา 10.00น. | Tuition Fee ปกติ 17,000 บาท หรือชั่วโมงละ 284 บาท บัตร KTC แบ่งจ่าย 6 เดือน 0% เดือนละ 2,834 บาท | นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า รับส่วนลด 5,000 บาท คงเหลือชำระ 12,000 บาท หรือชั่วโมงละ 200 บาท เมื่อแบ่งจ่าย 6 เดือน ชำระเพียงเดือนละ 2,000 บาท

• วิชา Fashion Draping เรียน 60 ชั่วโมง เริ่มเรียนพุธ 30 ม.ค. 56 เวลา 14.00น. | Tuition Fee ปกติ 19,000 บาท หรือชั่วโมงละ 317 บาท บัตร KTC แบ่งจ่าย 6 เดือน 0% เดือนละ 3,167 บาท |นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า รับส่วนลด 5,000 บาท คงเหลือชำระ 14,000 บาท หรือชั่วโมงละ 234 บาท เมื่อแบ่งจ่าย 6 เดือน เหลือชำระเดือนละ 2,334 บาท

• วิชา Illustration เรียน 60 ชั่วโมง เริ่มเรียนเสาร์ 2 ก.พ. 56 เวลา 10.00น. | Tuition Fee 11,000 บาท หรือชั่วโมง 183 บาท

ทั้งนี้ การแบ่งจ่าย 6 เดือน 0% ต้องทำรายการ (ครั้งแรกครั้งเดียว) ณ อาคาร CIDI world ซอยสุขุมวิท 101 เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-741-3717 – 8 (ตั้งแต่ 10.00 – 17.00น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.chanapatana.com/news_detail.php?id=91

Apply online : www.chanapatana.com/short_courses.php

You may also like...