Ballad of the Black Cloud

หยั่งลึกถึงจิตใต้สำนึกและตัวตนที่แท้จริงกับนิทรรศการศิลปะ Ballad of the Black Cloud ก้อย อาร์ต แกเลอรี่ นำเสนอนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัย โดย ปอม จิตประทักษ์ศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงที่ใช้เทคนิคภาพวาดลายเส้น และ สีหมึก

ถ่ายทอดตัวตนที่แท้จริงอีกด้านหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งมักจะเผยออกมาในยามค่ำคืนที่เราหลับใหล…..

“Ballad of the Black Cloud” การแสดงผลงานเดี่ยวชุดล่าสุด ของศิลปินหนุ่มไฟแรงที่คว้าปริญญาด้านกราฟฟิค ดีไซน์ จากสถาบันเลื่องชื่ออย่าง เซ็นต์ มาร์ติน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์งานศิลป์จากอังกฤษ ก่อนเริ่มเข้าสู่แวดวงศิลปกรรมในประเทศไทย โดยผลงานชุดล่าสุดนี้ ปอมตั้งใจใช้เทคนิคการวาดภาพลายเส้นและสีหมึกบนกระดาษเพื่อถ่ายทอดตัวตนแท้จริงของมนุษย์ที่ในยามปรกติอาจจะไม่เคยรู้จักด้วยกลไกของสมองจะเก็บไว้ในส่วนลึกด้วยเหตุผลและข้อแม้ทางสังคม แต่มักจะปรากฏให้เราพบเจอเฉพาะในช่วงที่เผลอไผล อ่อนแอ หรือเป็นเพียงภาพฝันในยามที่เราหลับใหล  โดยตัวละครในภาพจะถูกสร้างจากจินตนาการผ่านการตีความของศิลปินถึงบุคลิกและลักษณะนิสัยที่ต่างจากตัวตนในชีวิตประจำวันที่มีวัฒนธรรมและบรรทัดฐานของสังคมเป็นตัวกำกับ ด้วยความต้องการที่จะใช้ผลงานครั้งนี้เป็นตัวแทนเรียกร้องเพื่อการยอมรับพฤติกรรมและความคิดที่หลายๆ คนต้องเก็บไว้ในส่วนลึกด้วยเกรงว่าไม่อาจยอมรับผลและความจริงจากการเปิดเผยได้

นิทรรศการ : “Ballad of the Black Cloud”
วันที่ : 1-28 กุมภาพันธ์ 2556 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 662 3218
ศิลปิน : ปอม จิตประทักษ์
สถานที่ : ก้อย อาร์ต แกเลอรี่
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-662-3218

You may also like...