เอซจัดประกวดโครงการเพื่อสังคม ส่งเสริมวัยรุ่นไทยจิตอาสา

เอซ กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทรับประกันภัยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดย บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม”

ชวนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งแผนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับปณิธานเพื่อสังคมของเอซ ในด้านพัฒนาการศึกษาและสุขภาพ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลเงินสนับสนุนรวมมูลค่า 200,000 บาท โดยจะทำการคัดเลือก 3 ทีมที่นำเสนอแผนโครงการที่มีคุณภาพมากที่สุด ทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินสนับสนุนไม่เกิน 100,000 บาท และรองชนะเลิศอีก 2 ทีมจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละไม่เกิน 50,000 บาท ทุกทีมจะต้องดำเนินโครงการให้เป็นจริง หวังปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 กันยายน นี้

นอกจากนี้ ทีมที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสามทีมจะได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมกับเอซ ในกิจกรรม Regional Day of Service ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พนักงานเอซทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคมและชุมชนในพื้นที่ที่เอซดำเนินธุรกิจอยู่ โดยนับเป็นกิจกรรมที่เอซปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2555 ถือเป็นประสบการณ์เริ่มต้นที่ดี สำหรับนิสิตนักศึกษาที่มีจิตอาสา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

นายร็อบ วิลคินสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า “ เอซมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญเรื่องการตอบแทนและช่วยเหลือสังคมและชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นใจว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพและความพร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีเพื่อสังคมสู่สาธารณชน แต่ขาดการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ที่จะดำเนินการใดๆ ดังนั้น เอซจึงก่อตั้งโครงการ ’เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม’ ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการสานความคิดในการช่วยเหลือสังคมของเยาวชนให้เป็นรูปธรรม”

แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “นอกเหนือจากการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการตอบแทนสังคม โครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม” ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน ดังนั้น โครงการที่ได้รับเลือกจะต้องเป็นโครงการที่มีคุณภาพและทำให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เรากำลังรอแผนโครงการจากผู้สมัคร และจะทำงานร่วมกับทีมผู้ชนะอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมต่อไป”

นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.acegroup.com/th/csr หรือโทร 02-611-4040 ต่อ 5129 หรือ Thailand. ACECSR@acegroup.com

เกี่ยวกับเอซในประเทศไทย
เอซ กรุ๊ป นับเป็นหนึ่งในบริษัทรับประกันภัยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งด้านการประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยมีสาขาในประเทศต่าง ๆ กว่า 54 ประเทศทั่วโลก เอซ ให้บริการด้านการประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ประกันภัยต่อ และประกันชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เอซ ลิมิเต็ด บริษัทแม่ของ เอซ กรุ๊ป ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: ACE) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 เอซ กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความมั่นคงทางการเงินจากสถาบันจัดอันดับชั้นนำในระดับ AA โดย Standard & Poor’s และ A++ โดย A.M. Best

เอซมีรากฐานอันยาวนานในประเทศไทยมากว่า 40 ปี ผ่านการเข้าซื้อกิจการ โดยให้บริการทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัยของเอซในประเทศไทย เป็นสาขาของ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความมั่นคงทางการเงินในระดับ AA- โดย Standard & Poor’s ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของเอซ ครอบคลุมประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยทางการเงิน และประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับลูกค้าองค์กร รวมทั้งยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพที่หลากหลายให้กับลูกค้ารายย่อย ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องทางการตลาดทางตรง ซึ่งเป็นความชำนาญของเอซ เอซ นับเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจ เนื่องจากมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำหลายแห่ง ซึ่งมอบความไว้วางใจให้เอซนำเสนอกรมธรรม์ที่มอบความคุ้มครอง ที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและพนักงานของพันธมิตรของเรา

บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการประกันชีวิตหลากหลายประเภท เพื่อให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการทางการเงินและความมั่นคงที่แตกต่างของลูกค้า นอกจากช่องทางจัดจำหน่ายทางด้านตัวแทนกว่า 2,500 คนแล้ว เอซ ไลฟ์ ยังร่วมกับสถาบันการเงิน และบริษัทต่าง ๆ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับลูกค้าและพนักงานของบริษัทแต่ละแห่ง

บริษัท วิวาลดี้ พับลิค รีเลชั่นส์
เบอร์โทร : 0-2612-2253 ต่อ 103
Senior PR Executive
วีรวรรณ แซ่จ๋าว (เอ)
เบอร์โทร : 085-000-1476
อีเมล : veerawan.s@vivaldipr.com

You may also like...