ยูเนสโกจัดงานนิทรรศการสื่อการเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม จัดงานนิทรรศการสื่อการเรียนรู้จากโครงการนำร่องการละเล่นพื้นบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 กันยายน 2555 ที่ชั้น 2 มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร  โดยจัดแสดงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


สื่อการเรียนรู้ชุด การละเล่นพื้นบ้านในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ (Traditional Children’s Games in South-East Asia) เป็นผลงานนำร่องจากงานค้นคว้าเก็บข้อมูลโดยนักวิชาการด้านมนุษย์ศาสตร์จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลย์เซีย ประเทศลาว ประเทศกัมพูชาและประเทศไทย ซึ่งได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการละเล่นท้องถิ่นจำนวนถึง 90 การละเล่น ครอบคลุมการละเล่นของชุมชนท้องถิ่นถึง 14 เชื้อชาติ อาทิ มอญ ม้ง ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทยวน มาเลย์ จาม อาจ่า ฯลฯ

สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ใช้ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย ออกแบบเพื่อเป็นทั้งทางเลือกแก่ครูอาจารย์ในการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน และเพื่อส่งเสริมให้เด็กเล่นการละเล่นพื้นบ้าน

ทั้งนี้ จะมีงานเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30-11.30 น. ที่มิวเซียมสยาม โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากสถานทูต หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ภายในงานเปิดจะมีการสาธิต “ห้องเรียน/เล่น” ที่ใช้สื่อการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโก โดยนักเรียนอนุบาลจากโรงเรียนเกษมพิทยา และหลังจากพิธีเปิด จะมีการสัมมนาสั้น พร้อมสาธิตการทำของเล่น โดย “พิพิธภัณฑ์เล่นได้” จากจังหวัดเชียงใหม่
นิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 ที่ชั้น 2 มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าชมสามารถทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ที่จัดไว้ในงาน และลองเล่นของเล่นพื้นบ้านหายากที่องค์การยูเนสโกนำมาจัดแสดงจากประเทศมาเลย์เซีย ประเทศกัมพูชา และภาคเหนือของประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้นี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านเว็บไซต์ขององค์การยูเนสโก www.unescobkk.org/culture/ich/children-games

You may also like...