พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โกมลผ้าโบราณ

ริเริ่มจากนายโกมล พานิชพันธ์ ได้สะสมผ้าโบราณชนิดต่างๆของ เมืองลอง และผ้าโบราณของชุมชนต่างๆ จนกระทั่งศูนย์การศึกษานอกโรงรียนจังหวัดแพร่ได้ให้โอกาสจัดตั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีพื้นบ้าน สาขาสิ่งทอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรา ครบรอบ 60 พรรา เมื่อปี 2535 และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑืโกมลผ้าโบราณให้บุคคลทั่วไปชมในวันที่ 12 ส.ค.2535

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โกมลผ้าโบราณจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน

1.จิตรกรรมเวียงต้า
งานจิตรกรรมเวียงต้า เป็นงานศิลป์พื้นบ้านล้านนาชุดสำคัญที่มีคุณค่ามาก ลักษณะของภาพเขียนเป็นรูปแบบงานจิตรกรรม ของสกุลช่างศิลป์เมืองน่าน หากแต่ว่าเขียนภาพอยู่บนแผ่นไม้กระดานไม้สักประกอบกันหลายแผ่นเป็นฝาผนังของอาคาร และแสดงถึงการแต่งกายของสตรี เมืองลอง อย่างชัดเจน

2. ผ้าโบราณเมืองลอง
จัดแสดงผ้าซิ่นตีนจกของกลุ่มไทโยนก เมืองลอง ที่มีลวดลายเหมือนกับภาพเขียนจิตรกรรมเวียงต้า ผ้าตีนจกเมืองลอง ประวัติศาสตร์การทอผ้าจกของเมืองลอง ไม่สามารถจะหาหลักฐานอ้างอิงชัดเจนได้ นอกจากตำนานการทอผ้าจากคนโบราณได้เล่าขานกันต่อมาว่า แม่น้ำยมที่ไหลผ่าน เมืองลอง ในอดีตจะมีถ้ำอยู่ใต้น้ำอยู่ถ้ำหนึ่ง เรียกว่า วังน้ำ (อยู่แถวตำบลปากกาง) ไปถึงแหลมลี่ มีคนน้ำคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่า เงือก ขึ้นมายืมฟืมทอผ้า (อุปกรณ์ทอผ้าทำด้วยไม้) เมื่อทอผ้าเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองด้วยการบรรเลงดนตรี แล้ว เงือก ก็จะเอาฟืมมาคืนชาวบ้าน จนชาวบ้านสังเกตเห็นฟืมมีลวดลายบน หัวฟืม ที่มีสีสลับกันสวยงาม ชาวบ้านลองเอาฟืมที่มีลายทอผ้าต่อเนื่องจนเกิดเป็น ตีนซิ่น เรียกว่า ซิ่นตีนจก ที่เห็นในปัจจุบัน

3.จัดแสดงผ้าซิ่นตีนจกจากแหล่งต่างๆ
เพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาของชุมชน ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงผ้าจกจากแหล่งต่างๆในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้รู้และเห็นถึงความแตกต่างกันของผ้าตีนจกจากแหล่งอื่นๆเช่น ตีนจกแม่แจ่ม ตีนจกไหล่หิน ตีนจกนาน้อย ตีนจกหาดเสี้ยว ตีนจกราชบุรี ตีนจกลาวครั่งในแหล่งต่างๆ

4.แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณ
โดยจัดเก็บผ้าโบราณโดยอาศัยภูมิปัญญาของคนโบราณที่ทำให้ผ้าสามารถอยู่ได้นานกว่า 200 ปี

5.ส่วนของร้านค้า
จัดจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณ ผ้าโบราณท่าใหม่ พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปทันสมัย และผลิตภัณฑ์จากผ้า

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โกมลผ้าโบราณ
เปิดแสดงทุกวัน เวลา 9.30 น.-17.00 น. (เพื่อความสะดวกกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าก่อน)
เบอร์โทร : 054-581-532, 081-807-9960

You may also like...