หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อสมัย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทย จึงได้รวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อเสียงและศักยภาพมาเก็บรักษาไว้โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินงาน

ผลงานศิลปกรรมที่รวบรวมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเป็นจำนวนมากสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการและความก้าวหน้าของงานศิลปกรรมในประเทศไทย และเพื่อเป็นการสานต่อความคิดสร้างสรรค์และการเผยแพร่งานศิลปกรรม จึงกำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่ง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2544 เป็นวันจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

******************************

Gallery Owner

******************************

GALLERY INFO.

อาคารจามจุรี 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Tel : 02-218-3709

Fax : 02-218-3709

Email : –

Website : http://jamjureeartgallery.blogspot.com/

Open Hours :  จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 19.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ 12.00 – 19.00 น.

Map : –

******************************

EXHIBITION

 

 Exhibition : วานหมาบอก (ASKED DOGTO TELL)

Artist : ชุมพล   คำวรรณะ (CHUMPOL  KAMWANNA)

Date : 31 สิงหาคม – 16 กันยายน 2555

******************************

 

Exhibition :หลง…ไหล สายเสียง (LineSign Sound)

Artist : นุกูล ปัญญาดี  (Nukoon Panyadee)

Date :  21 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2555

******************************


Exhibition : ศรีตรัง (Sritrang)

Artist : ธีระยุทธ  จีนประชา (Theerayuth  Jeenpracha)

Date : 10 –  26 สิงหาคม 2555

******************************

 

 Exhibition: สีสันของชีวิต (LIFE OF COLOUR)

Artist :  ภักดิ์ ลิ้มพงษ์ (Pakde Limpong)

Date : 20 กรกฎาคม –  6 สิงหาคม 2555

******************************

 

 

You may also like...