วานหมาบอก (ASKED DOGTO TELL)

ไอ้…ปากหมา!!!

ไอ้…ชิงหมาเกิด!!!

ไอ้…หมาขี้เรื้อน!!!

ตายเหมือนหมาข้างถนน  ฯลฯ

เสียงสบถต่างๆเหล่านี้  แสดงถึงคำพูดเปรียบเปรยว่าคนกับหมานั้นใกล้ชิดกัน


ตลอดระยะเวลา5-6 ปีที่ผ่านมา  สังคมมีแต่ความอึมครึม  ผู้คนในสังคมเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน  กระทั่งคนนอนเตียงเดียวกันยังไม่สามารถพูดคุยกันได้อย่างปกติ

วานหมาบอก  เป็นการหยิบยืมพฤติกรรมต่างๆของหมา  มาเหน็บ มากัด มาล้อเลียน  การกระทำบางอย่างของคน  เพื่อส่งทอดความรู้สึกของผมที่มีต่อสังคม  ต่อเหตุการณ์  ต่อผู้คนในแวดวงต่างๆ  ที่มีส่วนชี้นำและครอบงำสังคม

หมาในฐานะเพื่อนที่ดี  และใกล้ชิดกับความซื่อสัตย์มากที่สุด  เป็นเพียงผู้คาบสาร  เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆจากคนสู่คน  ในขณะที่ผู้คนในสังคมขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วอย่างสิ้นเชิง

นิทรรศการ : วานหมาบอก(ASKED DOGTO TELL )
ศิลปิน : ชุมพล   คำวรรณะ
วันที่ :  31 สิงหาคม – 16 กันยายน 2555
สถานที่ : หอศิลป์จามจุรี
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://jamjureeartgallery.blogspot.com

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://jamjureeartgallery.blogspot.com

You may also like...