สีสันของชีวิต

นิทรรศการ สีสันของชีวิต เป็นจินตนาการ จากธรรมชาติที่ได้สัมผัสในสถานที่ต่างๆ ภูเขา ป่าไม้ น้ำตก ทะเลตลอดจนคลื่นในมหาสมุทรและท้องฟ้าในยามเช้าเย็น  ซึ่งจะแปรเปลี่ยน  สีที่สวยงามให้ได้ชม


ก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ขึ้นมา โดยการนำสีสันต่างๆขึ้นมาทดแทนธรรมชาติ โดยให้สีทั้งหมดมีชีวิต

“ผมมีความรู้สึกในใจลึกๆว่า จากประสบการณ์ทำงานศิลปะของภักดิ์อันยาวนานพอสมควร  เวลานี้เป็นเวลาที่ภักดิ์สามารถสื่อความรู้สึกที่อยู่ในใจตัวเองผ่านรูปภาพ ภักดิ์สามารถพัฒนาในการเขียนรูปให้รู้สึกจังหวะลีลาเป็นธรรมชาติให้อารมณ์และเส้นสายทั้งหมดจากหัวใจ  ภักดิ์ทำอย่างลื่นไหล  ง่ายและฉลาด นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมอย่างมากโดยเฉพาะนักศึกษาเป็นอย่างดี จากการเดินทางอันยาวไกลของภักดิ์  ทางสายศิลปะจากประสบการณ์  สิ่งต่างๆที่เข้ามาสู่การรับรู้  ถูกกลั่นกรอง  ความรู้สึกที่ลุ่มลึก ที่ผ่านมา งานที่ภักดิ์แสดงออกมาในชุดปัจจุบัน  ตรงไปตรงมามีความซินเซียสูงมาก น่าพอใจในงานทุกชิ้น  มันสามารถมีค่าในตัวของมันเอง  ผู้ดูจะไม่รู้สึกดูซ้ำเลย  แต่ละภาพจะมีรสชาติและสาระ  ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งทำได้ง่ายๆ เพราะว่าภักดิ์  เป็นคนทำงานทุ่มเท การถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นงานไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลย  ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ง่ายๆ สามารถที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองรู้สึกลึกๆในใจออกมาในงานได้อย่างสมบูรณ์”

        อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ
                         ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
                         ประจำปี พ.ศ. 2548

พิธีเปิดนิทรรศการ  23 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.00 น.

 

นิทรรศการ   :  สีสันของชีวิต
ศิลปิน : ภักดิ์ ลิ้มพงษ์
วันที่ : 20 กรกฎาคม –  6 สิงหาคม 2555
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 – 4 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

You may also like...