3 ไอเดียชนะเลิศ เดอะพลัส โปรเจ็คสร้างสรรค์สิ่งดีจากฟิลิปส์

ไอเดียชนะเลิศประจำหัวข้อเมืองน่าอยู่: แสงสว่างเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น
พื้นที่ใช้สอยเพื่อสาธารณประโยชน์ในเมืองใหญ่ๆ เช่น พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างเมืองให้น่าอยู่แต่ดูเหมือนว่าในยามคำคืนจะถูกละเลยไปจึงทำให้พื้นที่เหล่านี้  ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆได้

คุณอภิชาติ แผ่ประเสริฐ ผู้ชนะเลิศโครงการเดอะพลัส โปรเจ็ค ในหัวข้อเมืองน่าอยู่เล็งเห็นถึงปัญหาในจุดนี้จึงได้คิดไอเดียในการติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสวนสาธารณะเพื่อทำให้พื้นที่เหล่านั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้แม้ในยามค่ำคืน

ในปัจจุบัน การออกแบบเมืองเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการทำให้เมืองน่าอยู่ เมืองที่น่าอยู่นั้นจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่มีความปลอดภัย   และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเพราะปัจจัยเหล่านี้มีส่วนช่วยสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในเมือง และจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เราสามารถนำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นมาช่วยพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

นี่คือจุดกำเนิดของของแนวคิดที่จะนำเอาโซลูชั่นและเทคโนโลยีหลอดไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาติดตั้งในพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สร้างความปลอดภัย คนในพื้นที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการพักผ่อน ออกกำลังกาย ซึ่งเทคโนโลยีหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากไอเดียดังกล่าว ทีมงานของฟิลิปส์จะร่วมมือกันกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการสำรวจและค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมและดำเนินการติดตั้งโซลูชั่นและเทคโนโลยีหลอดไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นหลอดที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชน

ท่านที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ และแสดงความคิดเห็นหรือคำแนะนำต่อโครงการได้ที่ www.philips.co.th/plus

ไอเดียชนะเลิศประจำหัวข้ออยู่อย่างมีคุณภาพ : Healthy Living แอ็ปพลิเคชั่น
ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพของคนเป็นสิ่งที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องทำงานแข่งกับเวลา ทั้งตารางงานที่ยาวเหยียดส่งผลให้เวลาในการออกกำลังกายหรือรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการลดน้อยลง ความเครียดสั่งสมเพิ่มขึ้น ปัญหาต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลให้มาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนลดลง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือต่างๆส่งผลให้คนในสังคมเชื่อมต่อกับการทำงานอยู่ตลอดเวลาและให้ความสำคัญกับงานมากกว่าสุขภาพของตนเอง อย่างไรก็ตามหากเรานำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้ในทั้งเรื่องงานและเรื่องสุขภาพ นี่คือที่มาของไอเดียในการสร้างแอปพลิเคชั่น Healthy Living เพื่อคอยแจ้งเตือนผู้ใช้งานเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้ตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง อาทิเช่น ฟังก์ชันแจ้งเตือนให้พักสายตาทุกชั่วโมง ฟังก์ชันการเตือนให้ไปพบแพทย์ทั้งของตนเองและคนข้างกาย ฟังก์ชันคำนวณ BMI (Body Mass Index: ดัชนีมวลกาย) เพื่อแนะนำให้ลดอาหารแคลอรี่สูงควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย ของคุณศศกรณ์ เลียวสงวน ผู้ชนะเลิศโครงการเดอะพลัส โปรเจ็ค ในหัวข้ออยู่อย่างมีคุณภาพ

จากไอเดียดังกล่าว ทีมงานของฟิลิปส์จะทำงานร่วมกันกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการคิดค้นและสร้างสรรค์ฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แอ็ปพลิเคชั่นดังกล่าว อาทิเช่น ฟังก์ชันแจ้งเตือนให้พักสายตาทุกชั่วโมง ฟังก์ชันการเตือนให้ไปพบแพทย์และออกกำลังกาย ทั้งยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ เช่นเคล็ดลับการทำอาหารเมนูด่วนเพื่อสุขภาพในวันทำงาน โดยผู้ใช้งานจะสามารถนำแอ็ปพลิเคชั่นนี้มาเป็นตัวช่วยในกรสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของตนเองได้

ท่านที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ และแสดงความคิดเห็นหรือคำแนะนำต่อโครงการได้ที่ www.philips.co.th/plus

ไอเดียชนะเลิศประจำหัวข้อเส้นทางสุขภาพดี:  ศูนย์บริการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์พื้นฐานทางสุขภาพเคลื่อนที่ พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น ฟรีต่อผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีอายุยืนมากขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เมื่อจำนวนผู้สูงอายุมีมาก ความต้องการการดูแลด้านสุขภาพก็มากขึ้นตาม แต่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบทและพื้นที่ห่างไกลความเจริญ การเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและต้องรอนานเนื่องจากความไม่พอเพียงของบุคคลกรด้านการแพทย์
การโรคที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างโรคเบาหวานและความดันโลหิตก็พบเห็นได้มากขึ้นในประชากรในประเทศ จึงเป็นสาเหตุให้คุณกันย์ กังวานสายชล ผู้ชนะเลิศโครงการ เดอะพลัส     โปรเจ็ค เจ้าของไอเดียหัวข้อ เส้นทางสุขภาพดี เกิดไอเดียในการสร้างศูนย์บริการตรวจวัดพารามิเตอร์พื้นฐานทางสุขภาพเคลื่อนที่ พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีดูแลสุขภาพ การป้องกันและการรักษาโรคแบบพื้นฐานให้แก่ผู้สูงอายุตามชุมชนที่ห่างไกล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จากไอเดียดังกล่าว ฟิลิปส์ได้วางแผนที่จะทำงานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อสรรหาวิธีการที่ดีที่สุดในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศไทย การมีศูนย์ตรวจวัดสุขภาพเคลื่อนที่จะใช้ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสให้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เมื่อได้รับการตรวจรักษาและคำแนะนำที่ถูกวิธีแล้ว การเกิดโรคก็จะลดน้อยลง ส่งผลให้ความไม่เพียงพอของการบริการด้านการแพทย์ในปัจจุบันลดลงตาม
ท่านที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการในการสร้างไอเดียศูนย์ให้บริการตรวจวัดสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ห่างไกล ผ่านทางเว็บไซต์ และแสดงความคิดเห็นหรือคำแนะนำต่อโครงการได้ที่ www.philips.co.th/plus

You may also like...