แจ้งเกิด

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จัดแสดง นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 44 ” แจ้งเกิด” เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักออกแบบไทย ผ่านงานแสดงนิทรรศการ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวทีจัดแสดงผลงานสู่สาธารณชน

โดยนำผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกสาขาวิชาจำนวนกว่า 300ชิ้นงานมาจัดแสดง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ศิลปะได้มีความมุ่งมั่นสืบสานงานศิลปะต่อไป

สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ศูนย์กลางแห่งจินตนาการและงานสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัดในศาสตร์แห่งสุนทรีย์ของ ศิลปะ แฟชั่น เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ ตอกย้ำการเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินทุกแขนงทั่วโลกสู่สาธารณชน เปิดให้ชมฟรี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทยรวมทั้งผู้รักงานศิลปะ ให้ได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้จากผลงานของศิลปินชื่อดังที่นำมาจัดแสดงและศิลปินรุ่นใหม่ โอกาสนี้จึงร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “แจ้งเกิด” ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ที่กำลังจะจบการศึกษาจาก7 สาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน, ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์, ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์, ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา, ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา, ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ และภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวนทั้งสิ้นกว่า 300 ชิ้นงาน

คอนเซ็ปต์งาน “แจ้งเกิด” มีที่มาจาก การเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่ยอมรับ ในวงการนั้นๆ จึงเปรียบเสมือนการเริ่มต้นเป็นที่รู้จักของคลื่นลูกใหม่ ที่จะก้าวเข้าสู่วงการศิลปะและการออกแบบอย่างเต็มตัว

ภายในงานยังจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้สนใจในงานศิลปะในวันที่ 5 มิ.ย. 2557 ได้แก่ การสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในงานออกแบบและรูปแบบงานศิลปะ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา, รองศาสตรจารย์สน สีมาตรัง ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ นักวิชาการ และศิลปิน, ประธาน ธีระธาดา บก.นิตยสาร art4d และผู้เชี่ยวชาญศิลปะและการออกแบบ และ ณภัทร พรหมพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อยอดธุรกิจจากผลงานออกแบบ และผู้ประสานงานสมาคมลิขสิทธิ์นานาชาติประจำประเทศไทย มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะและงานออกแบบ ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่

ขอเชิญชวนเยาวชนและสาธารณชนผู้สนใจเข้าร่วมชมผลงานศิลปะและการออกแบบ ผลงานนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2557 ณ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

You may also like...