เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต

นิทรรศการ “Burning Sunlight: เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต” นำเสนอผลงานประติมากรรมสื่อผสมซึ่งสร้างสรรค์จากวัสดุอันแตกต่างหลากหลายทั้งในรูปแบบของรูปทรงธรรมชาติและรูปทรงของวัตถุที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น

ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของชีวิตที่จำเป็นต้องพบเผชิญกับเรื่องราวของอุปสรรคขวางหนาม ความสุข ความทุกข์ รวมถึงความปรารถนาต้องการในแง่มุมต่างๆ มากมายทั้งร้ายดี เสมือนหนึ่งปรากฏการณ์ที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ส่วนตนของศิลปินมากความสามารถ อนุรักษ์ ตั้งสมบูรณ์

 

นิทรรศการ  :  Burning Sunlight:เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต
ศิลปิน :  อนุรักษ์ ตั้งสมบูรณ์
วันที่ :  23 สิงหาคม – 30 กันยายน 2555
สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 0-2422-2092, 08-4772-2887
แฟกซ์: 0-2422-2091
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.ardelgallery.com

You may also like...