หลักสูตร ศิลปะเสียงและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดหลักสูตรใหม่ “ศิลปะเสียงและการออกแบบ” ที่แรกในประเทศไทย เป็นหลักสูตรสหวิทยาการระดับปริญญาโทระหว่างดนตรี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และทัศนศิลป์

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและการแสดงดนตรีสดจากคณาจารย์ผู้สอนได้ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00-19.30 น.

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 – 19.30 น.

นิทรรศการ : หลักสูตร “ศิลปะเสียงและการออกแบบ”
วันที่ : 5 – 28 มิถุนายน 2557 10:00 – 18:00 น.
สถานที่ : PSG Arts Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
สอบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : คุณพัชมน 087-810-3388
อีเมล : phatchamon.s@gmail.com

You may also like...