Relatively Extended

ภาพผลงานได้ใช้แสงสีและบรรยากาศของท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆนั้น ได้สร้างแรงบันดาลใจและทัศนะคติในการวาดภาพของศิลปินเสมอมา  สิ่งที่ได้รับรู้มาตลอดคือ ความเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สิ่งที่เห็นอยู่คือปัจจุบัน อดีตย้อนกลับไม่ได้ และเราก็ไม่รู้อนาคต  แต่ทุกสิ่งนั้นย่อมส่งผลต่อเนื่องกันมา ฉะนั้นแล้ว สิ่งที่ต้องการนำเสนอในผลงานชุดนี้ก็คือ การวาดภาพที่ต่อเนื่องกันไปโดยไม่ได้วางแผนหรือจัดองค์ประกอบภาพรวมไว้ล่วงหน้า เมื่อวาดเสร็จชิ้นหนึ่งแล้วก็วาดภาพต่อไป โดยไม่กลับไปแก้ไข  ภาพที่วาดอยู่นั้นย่อมสัมพัทธ์ กับภาพที่วาดเสร็จไปแล้ว  ผลสำเร็จ ณ.ปัจจุบันตรงหน้านี้เท่านั้นที่สำคัญ คงจะเปรียบได้กับการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ยึดติดเรื่องในอดีตและไม่กังวลถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น

เชิญร่วมพิธีเปิดในวันพฤหัสบดี ที่  26เมษายน 2556  เวลา  18.00 น.  ร่วมพบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร

นิทรรศการ  : Relatively Extended
ศิลปิน : คฑาวุธ  พลทรัพย์
วันที่ : 25เมษายน–25 พฤษภาคม   2556
สถานที่ : Number 1 Gallery
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ  : 083-445-8333, 02-630-2523

You may also like...