PRESENT PERFECT by Alongkorn Lauwatthana

005

ไสบ่สิมาถิ่มกัน(อย่าทิ้งกันนะ) 90×120 cm.120×90 cm. สีอะคริลิค 2558

“Present Perfect ความดีที่ยังดำเนินต่อไป” โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา

12 มีนาคม – 12 เมษายน 2559 ณ  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อลงกรณ์ หล่อวัฒนา จิตรกรไทยแนวร่วมสมัยระดับแถวหน้า จัดแสดงผลงานเดี่ยวครั้งล่าสุดในนิทรรศการ “Present Perfect ความดีที่ยังดำเนินต่อไป โดยรวบรวมผลงานจิตรกรรมแนวจิตวิญญาณไทยจำนวนกว่า 200 ชิ้น  ที่สร้างสรรค์มายาวนานเกือบ 35 ปี เพื่อสะท้อนตัวตนที่ผันไปสู่จุดพัฒนาเปลี่ยนแปลง                     จนกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน นิทรรศการจัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม -12 เมษายน 2559        

003

จักรวาลและความสมดุล 32x67x70 cm บรอนซ์ 2551

    

             อลงกรณ์ หล่อวัฒนา เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2507 โดยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดน่าน เขามีความสนใจในศิลปะมาตั้งแต่วัยเยาว์ ชื่นชอบผลงานจิตรกรรมฝาผนังตามวัดในท้องถิ่นที่ตนพำนักอยู่ จึงหมั่นฝึกฝนทักษะด้านศิลปะมาโดยตลอด เมื่อเติบโตขึ้นจึงมุ่งมั่นที่จะเรียนศิลปะอย่างจริงจัง โดยสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ และนับว่าเป็นเรื่องที่ยากนักหากทราบว่า  ก่อนหน้านั้น อลงกรณ์ ซึ่งยังศึกษาอยู่ในระดับปวช.เคยได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมไทยประเพณี ในการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2528) สืบเนื่องให้ในเวลาต่อมา อลงกรณ์ ได้รับความไว้วางใจในฝีมือจากปัญญา วิจินธนสาร และเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ให้ร่วมทีมเพื่อเดินทางไปเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

002

กายสังขาร170×140 cm สีอะคริลิค สีน้ำมัน 2555

 

การเป็นจิตรกรโดยอาชีพเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของอลงกรณ์ หล่อวัฒนา เขาจึงเลือกไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทสาขาจิตรกรรมที่ประเทศอินเดีย เพื่อกลับไปค้นหารากเหง้าจิตวิญญาณไทยอันเป็นพุทธปรัชญา  จึงสังเกตได้ว่างานที่เป็นจุดเด่นของเขาในช่วงแรกจะมีลักษณะของลายเส้นไทยประเพณี ก่อนจะมาเป็นไทยร่วมสมัย แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่เทคนิคและความเป็นตัวตนก็ยังเป็นตัวเขาอยู่ดี เขาเผยว่างานแต่ละชิ้นมักเกิดขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อมที่มากระทบ จากที่แต่เดิมเขามักจะทำแต่เรื่องพุทธศาสนา

004

บำเพ็ญบารมี 70×248ชม สีอะคริลิค 2556

 

ในครั้งนี้ ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย อันประกอบด้วยภาพอุปมาอุปมัย  ภาพปริศนาธรรม  ประติมากรรม จำนวนกว่า 200 ชิ้น ของ อลงกรณ์ หล่อวัฒนา ซึ่งเป็นการรวมผลงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524  จนถึงปัจจุบัน ถูกนำมาจัดแสดงไว้ในนิทรรศการ “Present Perfect ความดีที่ยังดำเนินต่อไป  เพื่อบอกกล่าวถึงตัวผลงานจิตรกรรมที่ได้นำคติความเชื่อ ความศรัทธาที่มีต่อพุทธธรรม เหตุการณ์ปัจจุบันของโลกสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  กระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ผ่านการพิจารณาธรรมเพื่อนำมาแก้ไข  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงตนเองให้รู้เท่าทันตามสภาวธรรมของตน   ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 12 เมษายน 2559 ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โทร.02-2815360-1

001

1จักรวาลและความสมดุล 120×90 cm. ปากกา สีอะคริลิค .2558

Thai Contemporary renowned artist, Alongkorn Lauwatthana proudly presents his latest solo exhibition called “Present Perfect”. Over 200 works of art that have been created for the past 35 years with the aim to reflect artist’s identity and self-improvement through the spiritual Thai contemporary art. The exhibition will be on show at The Queen’s Gallery from 12th March- 12th April 2016.

Alongkorn Lauwatthana was born on 14th July 1964 in Nan province. With a passion in Thai art from his childhood, Alongkorn was inspired by Nan local mural paintings and has always been practicing Thai art ever since so that he could one day become a professional artist. For bachelor degree, he managed to get in to Faculty of Painting, Sculpture, and Graphic Art, Silpakorn University. When Alongkorn was only in vocational school, he also received Bualuang Bronze Medal in the Traditional Thai Painting category of Bualuang Painitngs Contest in 1985. Being recognized by winning this award, he was invited by Panya Vijinthanasarn and Chalermchai Kositpipat to join the mural painting project at Buddhapadipa Temple in London, United Kingdom.

“To become a professional artist” has always been Alongkorn’s goal, thus, he further focused his master degree study of fine arts in India in order to seek for the roots of Buddhist philosophy which is the most essential part in Thai art. Accordingly, Alongkorn’s early series of art are recognizable by the use of Thai traditional outline. He was later on developed his technique with contents other than Buddhism, yet he still carried on his identity into his further series of art that vary by current situation and environment.

“Present Perfect” exhibition displays over 200 Thai contemporary works of art including analogy paintings, Buddhist riddle paintings, and sculptures dated back from 1981 to present. The works of art aim to express Alongkorn’s strong faith of Buddhism and to convey audience’s awareness towards today’s modernization, social, political, cultural, and economic contexts. “Present Perfect” exhibition will be held at the Queen’s Gallery from 12th March- 12th April 2016, 10.00AM- 7.00PM every day except Wednesday.

For more information, please contact

The Queen’s Gallery

Tel. 0 2281 5360-1

 

line

เว็บไซต์ ArtBangkok.com เป็นสื่อศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในเครือ HI-CLASS Media Group จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ภายใต้ความสนับสนุนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ติดต่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์: ArtMaster@ArtBangkok.com
ติดต่อลงโฆษณา: isaree@hiclassmagazine.com  โทร. 089-1132305

ArtBangkok.com is Thailand’s No.1 Contemporary Art, Creative Design and Entertainment Website, established in August 2002 by official support from the Office of Contemporary Art and Culture Ministry of Culture. ArtBangkok.com is an online art media in HI-CLASS Media Group.
Contact for editorial: ArtMaster@ArtBangkok.com
Contact for advertisement:  isaree@hiclassmagazine.com     Call: 089-1132305
line

OUR SPONSOR

line

You may also like...