Tagged: Gone Corey Best

On Arriving, Gone

ตลอดปีที่แล้วทั้งปี เดือนที่แล้ว หรือแม้กระทั่งสัปดาห์ที่แล้ว คุณจำอะไรได้บ้าง? แน่นอนคุณอาจจะจำเหตุการณ์ที่น่าประทับใจบางอย่างได้ดี เช่น การเดินทาง หรือ การได้พบกับเพื่อนที่ไม่ได้พบกันมานาน อะไรที่ทำให้คุณมีความสุข? ภาพความทรงจำเหมือนความฝัน ไม่ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแค่ไหนก็ตามที่เกิดขึ้นจริงๆกับคุณ