Tagged: สถาบันคึกฤทธิ์ มอบรางวัลทรงเกียรติ ศิลปินคึกฤทธิ์ ปี 2558 ให้ 3 ศิลปินไทย

สถาบันคึกฤทธิ์ มอบรางวัลทรงเกียรติ ศิลปินคึกฤทธิ์ ปี 2558 ให้ 3 ศิลปินไทย

สืบเนื่องจาก สถาบันคึกฤทธิ์ ได้ถือเอาวันที่ 20 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จัดงานวันคึกฤทธิ์ พร้อมมอบรางวัลคึกฤทธิ์และประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิลปินที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในทุกปี