Tagged: ชีวิตและผลงาน เฟื้อ หริพิทักษ์

ชีวิตและผลงาน เฟื้อ หริพิทักษ์

นิทรรศการพิเศษ เฟื้อ หริพิทักษ์ : ชีวิตและผลงานคัดลอกจิตรกรรมไทยประเพณี ผลงานโดย เฟื้อ หริพิทักษ์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า