ดอกไม้หลากสี (2)

ทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนมีความหลากหลาย มีดีบ้างเลวบ้าง สวยบ้าง ไม่สวยบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา เปรียบเสมือนมนุษย์เราที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งความเป็นอยู่ ความคิด ความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกันออกไป

ซึ่งความแตกต่างอาจเป็นเพราะเรามีที่มาที่แตกต่างกันทั้งพื้นฐานที่มา วัฒนธรรม ภาษา สังคม การปลูกฝัง การรับรู้ในมุมมองที่แตกต่างกัน
ทำให้คนเรามีตัวตนที่แตกต่าง ถึงยังไงก็ตามถ้าเรามองดูให้ดีจะมีความงามบนความต่าง หากเรายอมรับและเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 19.00 น.

นิทรรศการ : “ดอกไม้หลากสี (2)”
ศิลปิน : นิตยา ตามวงค์
วันที่ : 5 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ : 9 Art Gallery /Architect Studio เชียงราย
ติดต่อโทร : 0-5371-9110
อีเมล์ : artgallery9@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.9artgallery.com

You may also like...