งานศิลปะนานาพันธุ์ ๕ ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น

ขอเชิญร่วมงานศิลปะนานาพันธุ์ ๕  :  ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น วันเสาร์ที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๕  ผู้ร่วมงานร่วมกันสร้างสรรค์โครงการ  Design l Nation  ชมการแสดงเล่านิทานประกอบการแสดงหุ่น พิธีเปิดงาน การแสดงปาฐกถาศิลปกับสังคม ฉายภาพยนตร์เงียบคลาสิคโลก

เริ่มงานเวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆไปจนถึงวันอาทิตย์ที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ ณ  สถาบันปรีดี  พนมยงค์  สนใจ

 

 

Pridi Banomyong Institute

65/1 Thonglor, Sukhumvit 55 Rd., Vadhana, Bangkok 10110 Thailand

Tel : (66) 2381-3860-1 Fax : (66) 2381-3859

email :  banomyong_inst@yahoo.com

website  :  www.pridiinstitute.com

 

You may also like...