ASPAC ร่วมสมัครแข่งขันประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติ

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2553 เจแปนฟาวน์เดชั่นได้จัดการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์มาแล้วสองครั้งสำหรับนักเรียน-นักศึกษาด้านการออกแบบชาวญี่ปุ่นและเกาหลี และในปีพ.ศ. 2557 นี้ จึงขอเชิญชวนนักเรียนออกแบบคนไทยและอินโดนีเชียเข้าร่วมประกวดในงาน “Asia Student Package Design Competition (ASPAC)” ด้วย เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักเรียน-นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าประกวดผลงานดังกล่าว เราจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากญี่ปุ่นมาบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน

นอกจากนั้นยังมีการจัดเวิร์คช็อปหนึ่งวัน (จำนวนสองครั้ง) เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามคอนเซ็ปต์ สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวด ขอเชิญเข้าร่วมงานดังรายละเอียดต่อไปนี้

[1] บรรยาย “JAPAN TREND NOW”
วัน/เวลา :  วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.30-20.45 น.
สถานที่  : ห้องออดิทอเรียม, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ทีซีดีซี) ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6 เลขที่ 22 ถนนสุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เนื้อหา  : เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่น Japan’ package design Now
วิทยากร  : คุณ Takaki Mori
ไดเร็กเตอร์ : Japan Package Design Association (JPDA)
ประธานกรรมการบริษัท :  DESIGN FORCE CO.,LTD
ผู้เข้าร่วม บุคคลทั่วไป ดีไซเนอร์ นักเรียน-นักศึกษา จำนวนประมาณ 120 คน

การสมัคร จำเป็นต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02-664-8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์) หรือจองผ่านระบบ Online Reservation
*ขอปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
หมายเหตุ  : ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน มีล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย

[2] เวิร์คช็อปสำหรับนักเรียน-นักศึกษา “ออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามคอนเซ็ปต์”
วัน/เวลา :  เวิร์คช็อป (1): วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00-18.00 น.
เวิร์คช็อป (2): วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00-18.00 น.
*เนื้อหาของเวิร์คช็อปทั้งสองครั้งเหมือนกัน ขอให้เลือกสมัครเข้าร่วมครั้งใดครั้งหนึ่งเพียงวันเดียว
*มีพักรับประทานอาหารกลางวันและพักระหว่างเวลา รวม 2 ครั้ง
สถานที่  : ห้องออดิทอเรียม, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ทีซีดีซี) ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6 เลขที่ 22 ถนนสุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เนื้อหา  : การบรรยาย (ประมาณ 1 ชม.) แนะนำตัวอย่างสินค้าที่ออกแบบด้วยหัวข้อในการประกวดคือ”Pioneer” และบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของคอนเซ็ปต์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เวิร์คช็อป (รวมประมาณ 4 ชม.30 นาที)
-แบ่งผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่ม ศึกษาคอนเซ็ปต์พื้นฐานสำคัญของ”Toppo” หนึ่งในสินค้าของ LOTTE และเพิ่มคอนเซ็ปต์ใหม่ด้วยตัวเอง (ใช้เวลา 1ชม.30 นาที)
-ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ”Toppo” ใหม่ด้วยคอนเซ็ปต์ที่สร้างสรรรค์ขึ้นมาใหม่ (ใช้เวลา 1ชม.30 นาที)
-แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานและฟังคำวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญ (ใช้เวลา 1ชม.30 นาที)
ผู้บรรยาย  : คุณ Takaki Mori
ไดเร็กเตอร์ : Japan Package Design Association (JPDA) ประธานกรรมการบริษัท DESIGN FORCE CO.,LTD
*มีผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นช่วยดำเนินงานระหว่างแบ่งกลุ่มเวิร์คช็อป
ผู้เข้าร่วม นักเรียน-นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ASPAC)
นักเรียน-นักศึกษาที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ประมาณ 60 คน (เวิร์คช็อปละ 30 คน)
*ไม่จำกัดอายุ หากผู้สมัครยังเป็นนักเรียนนักศึกษาในสถาบันใดสถาบันหนึ่ง
*นักออกแบบมืออาชีพสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมปฏิบัติ

การสมัคร จำเป็นต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์) หรือจองผ่านระบบ Online Reservation
*ขอปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
หมายเหตุ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน มีล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย

Takaki Mori
ไดเร็กเตอร์ Japan Package Design Association
ประธานกรรมการบริษัท DESIGN FORCE CO.,LTD

เกิดที่จังหวัดโอซากาเมื่อปีพ.ศ. 2512 จบปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยริตสึเมคัง (Ritsumeikan University) ในปีพ.ศ. 2535 แล้วเข้าทำงานที่บริษัท ASK PLANNING CENTER ในตำแหน่งเลขานุการประธานบริษัท ปีพ.ศ. 2538 ลาออกจากบริษัทเนื่องจากเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยฟื้นฟูหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว Great Hanshin-Awaji Earthquake ในปีเดียวกันได้เข้าร่วมที่ Gakusei Engokai Co.,Ltd. เพื่อทำงานด้านประชาสัมพันธ์หลากหลายประเภทและด้าน design directions ต่อมา ปีพ.ศ.2545 ก่อตั้งบริษัท DESIGN FORCE CO., LTD รับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ได้รับรางวัลกรังปรีส์จากงาน GOURMAND World Cookbook Awards 2010

ผู้จัดงาน เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ผู้ร่วมจัด ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ทีซีดีซี)
ผู้สนับสนุน Office of Executive Committee for Exchange Program
for Asia Student Package Design
Japan Package Design Association (JPDA)
Korean Package Design Association (KPDA)
LOTTE Co.,Ltd.

ข้อมูลติดต่อ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159
ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-260-8560-4, แฟ็กซ์ 02-260-8565
http://www.jfbkk.or.th
http://www.facebook.com/jfbangkok
http://twitter.com/JFBKK
อีเมล์: sarochinee@jfbkk.or.th

You may also like...