พัดชา กิจชัยเจริญ

ผู้สร้างผลงาน สาขาวิชา : ออกแบบโปสเตอร์,โฆษณา
ได้รับรางวัล : พ.ศ.2551 -รางวัลชมเชย ประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในหัวข้อ “กล้าที่จะเลิก/ปฏิเสธ” โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส.

พ.ศ.2550 -รางวัลชมเชย ประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในหัวข้อ “ควันบุหรี่มือสองในสถานศึกษา” โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส. ชื่องาน “กว่าจะหมดหนึ่งมวน”
-รางวัลชมเชย ประกวดออกแบบสื่อแฝงในบรรยากาศรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในหัวข้อ “ควันบุหรี่มือสองในสถานศึกษา” ของ สสส. ชื่องาน “Police around you !!!”
-รางวัลชนะเลิศ ประกวดออกแบบโฆษณาของ 1-2-call ในโครงการ คั้นกะทิ ชื่องาน “moonwalk” ได้ฝึกงานกับ sc matchbox และเงินรางวัล 1 แสนบาท

ที่มา : http://www.designinnovathai.com/th/designer/page/2
ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐ , ๐๘๑ ๘๐๙ ๖๘๖๗
โทรสาร : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐
อีเมล์ : contact@designinnovathai.com
เว็บไซต์ : www.designinnovathai.com

You may also like...