นครินทร์ คำสีลา

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน UpLamp
Inspired from power plant industrial factory with currently increasing rate production which consume and lost more energy and destroy global atmosphere layers.

This concept leads to the smokestack design using simple lines which spurt above. This makes us aware of destroyed global atmosphere layers and begins to recognize the natural resourses. Every time we turn on the light reminds us to preserve the use of electricity and natural resources.

ผลงานได้รับรางวัล : Emerging Award 2009

ภาพผลงาน UpLamp

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.designinnovathai.com/th/article/detail/23
ที่มา : http://www.designinnovathai.com/th/designer/page/2
ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐ , ๐๘๑ ๘๐๙ ๖๘๖๗
โทรสาร : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐
อีเมล์ : contact@designinnovathai.com
เว็บไซต์ : www.designinnovathai.com

You may also like...