ชลูด นิ่มเสมอ : เมืองกับจินตภาพ และภาพสะท้อนของผู้คน

เนื่องด้วย ในปี พ.ศ. 2562 นี้ เป็นปีที่ครบรอบ 90 ปีชาตกาลศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ซึ่งท่านเป็นเสาหลักคนหนึ่งผู้ซึ่งบุกเบิกวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ทางชลูด นิ่มเสมอ คอลเลคชั่นแอนด์อาร์ไคฟ จึงร่วมกับหอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล จัดนิทรรศการ “ชลูด นิ่มเสมอ : เมืองกับจินตภาพ และภาพสะท้อนของผู้คน”

เพื่อนำเสนอมุมมองของอาจารย์ชลูด ที่มีต่อเมืองและความเปลี่ยนแปลงของเมือง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงความหลากหลายของวิถีชีวิตและสีสันของผู้คนที่อาศัยร่วมกันอยู่ในเมืองและชุมชนต่าง ๆ ซึ่งร่วมกันสร้างความน่าสนใจของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และลักษณะเฉพาะให้แก่ “เมือง” โดยนิทรรศการนี้เป็นการรวบรวมและคัดสรรผลงานบางส่วนที่เคยจัดแสดงมาแล้ว นำกลับมาตีความหมายใหม่ รวมถึงผลงานบางชิ้นที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน นำมาแสดงร่วมกันเพื่อสร้างความพิเศษให้กับนิทรรศการในครั้งนี้

นิทรรศการพิเศษ เนื่องในวาระ 90 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ชลูด นิ่มเสมอ
ชลูด นิ่มเสมอ : เมืองกับจินตภาพ และภาพสะท้อนของผู้คน
วันที่ : 4 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-422-2092

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art
อีเมล : ARDEL Gallery <ardelgallery@gmail.com>

 

 

You may also like...