“The spirit of six”

นิทรรศการ “The spirit of six” เป็นการรวมตัวของ6 ศิลปิน ได้เเก่ พัทธ์ ยิ่งเจริญ,ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง บุญเหลือ ยางสวย, เทวพร ใหม่คงแก้ว, กิตติศักดิ์ เทพเกาะ และณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์ ที่มีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ได้รับการตอบรับทั้งในไทยเเละต่างประเทศ ร่วมถ่ายทอดจิตวิญญาณของแต่ละท่าน ผ่านภาพผลงานจิตรกรรม ที่จะมีเอกลักษณ์ บุคลิก และมุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป

บุญเหลือ ยางสวย ศิลปินกล่าวถึงนิทานก่อนนอนทีมีไว้เล่าให้เด็กฟัง ที่แฝงไปด้วยความไม่สมเหตุสมผล ศิลปินจึงบิดเบือนเนื้อหาให้มีทางออกใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการคิดนอกกรอบที่ต่างจากเรื่องเดิม ซ้ำๆ ต่อๆกันมาโดยไม่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวนั้น และวัฏจักรของการเอาเปรียบ หลอกลวง เล่ห์เหลี่ยม ของชนชั้นปกครอง เเละเหล่าสมุน กับประชากรด้อยคุณภาพที่ทางเลือกช่างมืดมน…เปรียบเปรยจากสภาวะของสังคมไทยกับนิทานเจ้าชายกบเลือกนาย

เทวพร ใหม่คงแก้ว นำเสนอเรื่องราวบรรยากาศความเสื่อมในของโลกวัตถุทำให้เกิดการดิ้นรนการคาดหวังหรือไขว่คว้าสิ่งต่างๆจากโลกปัจจุบันล้วนมีปัจจัยหลายๆอย่างที่บีบบังคับให้ความเป็นคนลดน้อยถอยลงไปทุกขณะ จึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเห็นได้ชัดการไขว่คว้าเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นจึงเกิดขึ้นกับบุคลเหล่านั้น แม้บางครั้งจะเป็นความหวังอันมืดมนก็ตาม

กิตติศักดิ์ เทพเกาะ สังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นความเจริญก้าวหน้าแต่ในเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์กลับเกิดความเสื่อมมากขึ้น ทุกวันๆ จนเกิดความทุข์ ความลุ่มหลงในกิเลส เพื่อที่จะให้มนุษย์ได้ตระหนัก เห็นถึงความสำคัญของการสร้างความดี มองเห็นความสุขและมุ่งไปสู่หนทางแห่งการดับทุกข์

พัทธ์ ยิ่งเจริญ บอกเล่าเรื่องราวในอดีต เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นกระจกสะท้อนมาสู่ปัจจุบัน ผ่านทัศนะของตัวศิลปิน โดยการหยิบยืม “ภาพ” ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ฯลฯ แล้วนำมาสร้างขึ้นใหม่ด้วยกระบวนการทางจิตรกรรม โดยการเพิ่มเติม ลดทอน หรือประกอบภาพเหล่านั้นเข้าด้วยกัน

ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง การดำเนินชีวิตของมนุษย์ ผ่านประวัติศาสตร์และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยสื่อสารผ่านรูปลักษณ์ของงานจิตรกรรมแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะรูปแบบของจิตรกรมยุคบาโรก-ร็อกโคโค มีการเล่าเรื่องในลักษณะของการแสดงออกมาคล้ายคลึงกับละครเวทีซึ่งมีการตีความผ่านแนวคิดโดยเทคนิคการนำเสนอใช้การแสดงของตัวละครให้อยู่ในบริบทที่กำหนดเรื่องราวขึ้น ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสังคมมนุษย์ที่มีความซับซ้อนมีการจัดระเบียบสังคมผ่านโครงสร้างทางสังคมที่มีมรดกทางประวัติศาสตร์เช่น การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี จารีตเป็นต้น

ผลงานของ ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์ เป็นการบันทึกและการถ่ายทอดเหตุการณ์เบื้องหลังงานจิตรกรรมของจิตรกร เลือกใช้กล้วยสวมหมวกไบเลย์เป็นสัญลักษณ์แทนศิลปินนำเสนอเรื่องราวผ่านตัวละครตำนานเทพเจ้าต่างๆ และสำหรับในนิทรรศการนี้ได้หยิบยกเรื่องราวของ Artemis เทพเจ้าแห่งการล่าสัตว์ และ นิทานปรำปรา เปรียบเหมือนศิลปินที่ต้นทุนไกล้หมดแต่ยังมีศรัทธาไม่ยอมหยุดทำงานจนเป็นที่ยอมรับ

พิธีเปิด : วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น.
กิจกรรม : พบปะพุดคุยกับศิลปิน

นิทรรศการ : “The spirit of six”
ศิลปิน : บุญเหลือ ยางสวย, เทวพร ใหม่คงแก้ว, กิตติศักดิ์ เทพเกาะ, พัทธ์ ยิ่งเจริญ, ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง และณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์
วันที่ : 2 มีนาคม – 23 มีนาคม 2562
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ 19 ซอยสีลม 21 สีลม บางรัก
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับนิทรรศการคุณลิลิตา ศรีดี โทร : (083) 445 8333, (02) 630 2523

 

Exhibition : “The spirit of six”
Artist : Boonhlue Yangsauy, Tewaporn Maikongkaew, Kittisak Thapkoa, Pat Yingcharoen, Phadungsak Kheawpong, Nattiwut Choomanowat
Exhibition Period : 2nd – 23rd March 2019
Exhibition Venues : Number 1 Gallery 19 Silom 21 Bangrak
For more information please contact KhunRiritaSridee Tel : (083) 445 8333, (02) 630 2523

You may also like...