Creating Beauty One More

มีความเชื่อว่าแผ่นดินที่สวยงามจะถูกส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังต่อไป เราเห็นกลุ่มขยะมากมายอยู่ทั่วไปทั้งในมหาสมุทรและบนแผ่นดินของพวกเรา เราจึงได้นำวัตถุเหล่านั้นมาออกแบบ และผสมผสานเข้ากับรูปแบบของงานศิลปะ ทำให้มีความทันสมัย และทำให้กลับมาสวยงามขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ตัวอย่างเช่น ขวดน้ำหอมเปล่าและเครื่องแก้วที่ไม่ได้ใช้แล้ว เราจึงตัดสินใจที่จะมอบชีวิตให้กับวัตถุเหล่านั้นในรูปแบบใหม่ๆ

นิทรรศการ : Creating Beauty One More
ศิลปิน : Mina Afsari (ศิลปินชาวอิหร่าน)
ลักษณะงาน : Persian Art, Modernity
วันที่ : 6-28 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30น. ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : 02-218-3645-6

พิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดนิทรรศการวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.

Exhibition : Creating Beauty One More
Artists : Mina Afsari (Iranian Artist)
Artwork Type : Persian Art, Modernity
Exhibition Period : November 6-28, 2018
Venue : 1st Floor exhibition area, Chulalongkorn University Museum
Tel : 02-218-3645-6

You may also like...