สัญลักษณ์ชนบท

เชิญชม นิทรรศการ “สัญลักษณ์ชนบท” โดย ทินกร กาษรสุวรรณ ณ คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร สนามจันทร์ นครปฐม นิทรรศการเปิดให้เข้าชมถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

นิทรรศการ : สัญลักษณ์ชนบท
ศิลปิน : ทินกร กาษรสุวรรณ
วันที่ : 15-31 สิงหาคม 2561
สถานที่ : ณ คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร สนามจันทร์ นครปฐม
รายละเอียดเพิ่มเติม : 034-271-379
Psg Art Gallery <psgartgallery@gmail.com>
Facebook Page: Psg Art Gallery
www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/
รายละเอียดเพิ่มเติม : 034-271-379

You may also like...