Grey matter

The Grey Matters คือ กลุ่มศิลปินที่ทำงานศิลปะในเทคนิคที่แตกต่างกัน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การนำเสนอมุมมองทางความคิด ประสบการณ์ จินตนาการ สุนทรียะของสิ่งต่างๆรอบตัว ที่มีผลต่อตัวตน ทั้งด้านความคิด การแสดงออกและการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังแสดงถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดในช่วงเวลาขณะนั้นความงามที่เราเห็น เสพ ปรุงแต่ง และยอมรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนั้น มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะดีหรือไม่ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงตัวตนของเรา โดยมีสมองเป็นจุดแรกเริ่มในการรับส่งข้อมูล คือสมองส่วนเนื้อสีเทาหรือเปลือกสมองชั้นนอก Cerebral Cortex (Grey Matter) ที่ทำการรับสาร-ประมวลผล แล้วจึงเชื่อมโยงส่งสารไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ นำมาซึ่งการแสดงออกทางความคิดและการกระทำ การตระหนักรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละคน

การได้มองเห็นโลกที่เปลี่ยนแปลง หมุนวนไปอย่างรวดเร็ว ฉาบฉวย และฉาบฝัน สิ่งที่คิดว่าจะเติมเต็มหล่อเลี้ยงจิตใจนั้น เป็นเพียงสิ่งที่ผ่านเข้ามาและจากไป เหลือเป็นสิ่งที่บันทึกถึงสิ่งที่เราเคยเป็นอยู่หรือเคยกระทำ เราได้สร้างศิลปะเพื่อพิจารณาถึงตัวเองกับความคิดเหล่านั้น และเรียนรู้จากมัน

This is a collective of artists that work in different techniques but share the same goal, which is to imagine and to present to the audience the world around us that influences our individuality, identity, thoughts, expressions and the way we lead our lives. The aesthetics that we take in, or embrace, in our lives influence us directly and indirectly. Whether good or bad, these influences reflect to us the world that is changing and ourselves that are constantly transforming. The world revolves quickly and superficially; and those that seemed to have satisfied us are merely temporary and one day they will disappear, leaving behind only the record of the way we used to be. We create art to reflect on ourselves and our thoughts in order to learn from what has been and gone

นิทรรศการ : Grey matter (กลุ่ม The Grey Matters)
ศิลปิน : สภาพร ประดิษฐ์ ( Sapaporn Pradith ), เสกสรรค์ ทุมมัย ( Seksun Toommai ), สิทธิพงศ์ ปานสมทรง ( Sittipong Pansomsong )
วันที่ : 10 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561
สถานที่ : หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 12.00-18.00 น.

ฟรี!! Art Workshop 2 ครั้ง
ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ค.61 เวลา 13.00 – 18.00 น. และวันเสาร์ที่ 26 พ.ค.61 เวลา 13.00 – 18.00 น.
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจศิลปะ มาร่วมแสดงออกและเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะในครั้งนี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/thegreymattersag/
Instagram : thegreymatters_ag
ติดต่อสอบถาม : สภาพร 086-773-3359 , เสกสรรค์ 083-223-7623 , สิทธิพงศ์ 087-881-7211

เทเลอร์ จิเวล <beauty_stand@hotmail.com>

You may also like...