กรมธนารักษ์ ชวนร่วมสืบสานภูมิวัตนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์) ในงาน อยู่ กิน นุ่งห่ม

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ขอเชิญร่วมงานโครงการเสวนาธนารักษ์ ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์) ในงานอยู่ กิน นุ่งห่ม พบกับกิจกรรมเสวนาวิชการ พร้อมร่วมชมนิทรรศการรอบพิเศษภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญ ที่รวมความหลากหลายของเหรียญแต่ละยุคสมัยที่หายาก ชมการฉายหนังกลางแปลง อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายจากย่านบางลำพู สัมผัสมนต์เสน่ห์ผ้าไทยตำนานการแต่งกายชาวกรุง และร่วมกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย โดยสามารถเข้าชมฟรีตลอดทั้งงาน ในระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์

17 พ.ค.61 เสวนาอยู่แบบคนกรุง: ภูมิวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ และแม่น้ำเจ้าพระยา
โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกวัฒนธรรม และการบริหารพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณยศพล บุญสม ภูมิสถาปนิก ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม
18 พ.ค.61 เสวนากินแบบคนกรุง: วัฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทย และบริบทที่เปลี่ยนแปลง
โดย คุณธนิสา อมาตยกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
เจ้าของร้านอาหารบ้านย่า
เชฟบอมเบย์-ไพโรจน์ ประไพรักษ์ Executive Chief ประจำห้องอาหารมิสสยาม
โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจ กรุงเทพ
คุณฐิติไชยา วีระชาลี ราษฎรอาวุโสชุมชนวัดสามพระยา

19 พ.ค.61 เสวนานุ่งห่มแบบคนกรุง: ภูมิวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย
โดย อาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี
คุณอลิสา ใสเศวตวารี ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ราษฎรอาวุโสในประชาคมบางลำพู

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร.02 282 0353 ต่อ 7101, 7102 และ 7105

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.02 282 0353 ต่อ 7101, 7102 และ 7105

You may also like...