Forgotten Beauty

ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต มีความยินดีขอเชิญชมนิทรรศการเดี่ยวโดย ต้าน เหวย เคิง ที่ ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต เลขที่ 299 จาลัน มารอฟ, บูกิต บันดารายา, บังซา 59100 กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย Forgotten Beauty เป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 2 ของศิลปินที่จัดแสดงที่แกลเลอรีแห่งนี้ ในระหว่างวันที่ 10 – 24 เมษายน 2561 เป็นการแสดงผลงานภาพเขียนชนเผ่าต่างๆ ในรัฐซาราวะก์ สมัยที่ศิลปินผู้วาดภาพเคยเดินทางไปเยี่ยมเยือน จำนวน 17 ชิ้น โดยพิธีเปิดงานนิทรรศการจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 10
เมษายน 2561 ตั้งแต่ 17.00 – 20.00 น.

ต้าน เหวย เคิง ใช้เวลานานนับปี เข้าไปคลุกคลีกับวิถีชีวิตแบบชนเผ่าในป่าใหญ่ ศึกษาความเป็นอยู่และวัฒนธรรมอันน่าทึ่งร่วมกับกลุ่มชนเผ่าเหล่านี้ โดยเริ่มจากการวาดเครื่องประดับของชนเผ่าชาย – หญิง ที่ทำให้เขาเข้าใจและมีความคิดรวบยอดจากความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ และความเชื่อที่บอกถึงวิถีการดำเนินชีวิตและสุนทรียศาสตร์แบบพื้นเมือง ความคิดรวบยอดที่บ่งบอกความเข้าใจอันลึกซึ้งของเขาในเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และความโดดเด่นของภาษาพื้นเมืองที่หลากหลาย ประเพณี กฎระเบียบ อาณาเขต และวัฒนธรรม ที่ยึดถือปฏิบัติกันมา ซึ่งให้ภาพปรัชญาและโครงสร้างของอารยธรรมความเป็นมนุษย์แก่เรา

การพยายามที่จะเชื่อมต่อช่องว่างของความเข้าใจที่แตกต่างกัน ต้าน เหวย เคิง บันทึกการสำรวจค้นคว้าของเขาผ่านการวางแสดงเครื่องประดับของชนเผ่าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มักสร้างสรรค์ขึ้นจาก ความเชื่อและพิธีกรรมตามตำนาน ยกตัวอย่างเช่น รอยสักแบบชนเผ่า คือ สัญลักษณ์ที่แสดงความเชื่อว่ามีพลังของการปกป้อง พิธีกรรมการบูชาแบบดั้งเดิมที่ปัจจุบันถูกมองเป็นเครื่องหมายของความโหดร้าย ซึ่งเห็นน้อยลงไปเรื่อยๆ จนหาดูยาก หรือถูกเข้าแทนด้วยกลืนหายไปกับวัฒธรรมของยุคสมัยใหม่นี้ จนละทิ้งจารีตประเพณีแบบดั้งเดิมหรือเลือนหายไป มันเป็นการเปลี่ยนระบบความเชื่อที่ถูกครอบโดยความศิวิไลซ์ ซึ่ง ต้าน เหวย เคิง ปราถนาที่จะสะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ผ่านงานภาพเขียนของเขา จากระบบความเชื่อที่ฝังตัวและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติต่อความเป็นจริงในการแสวงหาอย่างไม่หยุดหย่อนของหลักฐานที่ชัดเจนของก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

Forgotten Beauty คือ งานที่ถ่ายทอดความคิดรวบยอดของศิลปิน ที่รวบรวมเสน่ห์ของชนเผ่าเหล่านั้น ผ่านการสร้างสรรค์ชุดภาพที่สั่งสมความทรงจำของบรรพบุรุษแต่โบราณ ภาพเหมือนบุคคลอันลึกซึ้งเหล่านี้มีความสมจริงแสดงจุดเด่น ความแกร่ง และพลังของคนสูงอายุ และเคารพในความเป็นชนเผ่าดั้งเดิม พวกเขาตั้งคำถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการอารยะของโลกใหม่ และตอกย้ำความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์และวิถีความเชื่อและวัฒธรรมแบบดั้งเดิม พวกเขาบันทึกช่วงเวลาที่เสมือนเป็นการต่อรองความขัดแย้งของการอนุรักษ์กับอารยะที่เดินไปตามอนาคตกาล

ริชาร์ต โคห์ ไฟน์ อาร์ต เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการแนะนำศิลปะร่วมสมัยตะวันออกเฉียงใต้สู่ประเทศมาเลเซียและในภูมิภาค ทำหน้าที่ส่งเสริมศิลปินเกิดใหม่ที่มากด้วยความสามารถและให้เป็นที่ยอมรับ แกลลอรี่นำผลงานศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มุ่งมั่นในแนวทางที่เกิดขึ้นใหม่ และสื่อที่ท้าทายความสามารถ ออกจัดแสดงโดยเป็นประจำ

นิทรรศการ : FORGOTTEN BEAUTY
ศิลปิน : ต้าน เหวย เคิง
วันที่ : 10 – 24 เมษายน 2561 ณ ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต
สถานที่ : ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต
229 จาลัน มาลอฟ บูกิต บันดารายาม บังซา 59100
เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
โทรศัพท์ : +603 2095 3300
www.rkfineart.com

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ ปริมภัค เพิ่มภัทร
บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 02-260-5820 ต่อ 120 แฟ็กซ์ 02-260-5847-8
อีเมล: primm@tqpr.com

 

You may also like...