ศิลปบรรเลง เพลงอัมพวา ครั้งที่ ๑

มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ร่วมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน จัดมหกรรมดนตรีไทยเชิดชูเกียรติ ศร ศิลปบรรเลง ครบ ๑๓๐ ปี “ศิลปบรรเลง เพลงอัมพวา ครั้งที่ ๑”

มูลนิธิหลวงประดิษฐ์  ไพเราะ ร่วมหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน จัดแถลงข่าวการจัดงาน“ศิลปบรรเลง เพลงอัมพวา ครั้งที่ ๑” เชิดชูเกียรติ ศร ศิลปบรรเลงครบ ๑๓๐ ปี ชาตกาล โดยมี พันเอกดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.อพท. ,อ.อัษฎาวุธ สาคริก ,อ.อานันท์ นาคคง ตัวแทนจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ,รท.พัชโรดม อุนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบทอัมพวา ,คุณไชยันณ์ อยู่ศิริ ประธานกรรมการบ้านดนตรี, ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า (ขุนอิน),อนุชิต สพันธุ์พงษ์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ร่วมแถลงข่าว ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา พร้อมกันนี้ โอ อนุชิต ร่วมร้องเพลง นกเขาคูรัก คู่ กับ  เกรซ กาญจน์เกล้า และการแสดงของวงดนตรีร่วมสมัย ขุนอิน  (ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า)  การเสวนาเกี่ยวกับการจัดงาน ปิดท้ายด้วยการแสดงเดี่ยวระนาดของ น้องกามเทพ

สืบเนื่องจากในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ตรงกับวาระ ๑๓๐ ปี ชาตกาล ของ หลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง)ดุริยกวี ๕ แผ่นดิน(ร.๕ – ร.๙ )มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้รับเกียรติจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความร่วมมือจัดมหกรรมดนตรีไทยครั้งสำคัญภายใต้โครงการ“ศิลปบรรเลง เพลงอัมพวา ครั้งที่ ๑” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ ๕ -๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา  บริเวณอุทยาน ร.๒,ลานวัฒนธรรม ”นาคะวรังค์” ชัยพัฒนานุรักษ์, บ้านดนตรี – วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ศิลปินดนตรี ดุริยกวี และ ครูสอนดนตรีไทยที่สำคัญคนหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นสถานที่หลวงประดิษฐ์ไพเราะถือกำเนิด ทั้งสร้างชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่น ในระดับชาติและนานาชาติ โครงการ ศิลปบรรเลง เพลงอัมพวา นี้
มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะมุ่งหวังให้เป็นโครงการหลักเพื่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีไทยที่อัมพวาอย่างต่อเนื่องต่อไปทุกปี  เพื่อสร้างบรรยากาศเมืองวัฒนธรรมที่เป็นศูนย์กลางของดนตรีไทย สร้างความมั่นคงทางจิตวิญญาณของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับชาวสมุทรสงครามและเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ที่มีรากฐานอย่างมั่นคงต่อไป รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงดนตรีไทยให้แก่เยาวชนได้ซึมซับ โดยจะมีกิจกรรม ทั้งพิธีกรรมทางศาสนา,ความเชื่อถือในขนบธรรมเนียมประเพณี,งานบันเทิงอาทิ การบรรเลงเพลงไทยจากวงดนตรีร่วมสมัย วงบอยไทย บางกอก ไซโลโฟน วงฟองน้ำ ขุนอินออฟบีทสยาม,วงสไบ และวงปี่พาทย์ชื่อดังมากมายร่วมบรรเลง การจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง โหมโรงและการเสวนา ย้อนรอยภาพยนตร์โหมโรงโดยผู้กำกับภาพยนตร์ อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์และนักแสดง และการแสดงอื่นๆอีกมากมาย,ตลาดนัดดนตรีไทย และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยให้ปรากฏแก่สาธารณชนโดยใช้พื้นที่ต่างๆ ในเขตอำเภออัมพวาเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม

 

You may also like...