Heavy Fantasy Art

งานนิทรรศการ Heavy Fantasy Art @ 333 แกลลอรี่ โดย คุณธีระ วานิชธีระนนท์ ร่วมกับ อ.วีระชาญ อุสาหะนันท์

พิธีเปิดงาน: วันที่ 16 ธันวาคม 2560

เวลา 18.00 น.

ณ 333 Gallery ชั้น 3 ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ กรุงเทพฯ

การจัดแสดงงานนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการโชว์ภาพศิลปะแนว Heavy Fantasy Art โดยใช้ประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศมากกว่า 10 ปี และการได้ไปศึกษาด้านปรัชญาที่ประเทศในแถบเอเชีย อาทิ อินเดีย เนปาล อินโดนีเเซีย และบาหลี

โดยแรงบันดาลใจของชุดภาพที่นำมาจัดแสดง นี้คือ “The Magic Elephant หรือ ช้างวิเศษ” ซึ่งเป็นการนำพระพิฆเนศมาวาดตีความใหม่ ให้มีความร่วมสมัยแตกต่างไปจากคติเดิมของพราหมณ์ ซึ่ง อ.วีระชาญ ได้ฝากคำถ้อยแถลงว่า “พระพิฆเนศ ไม่ว่าท่านบรมครูจะสร้างสรรค์พระพิฆเนศขึ้นมาด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ข้าพเจ้าถือว่านี่คืองานแฟนตาซีชิ้นเอกในยุคแรกๆของโลก ที่ยืนยงคงกระพันผ่านกาลเวลามาหลายพันปี ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการนำเสนอในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์ใดๆทั้งสิ้น นอกจากนับถือผลงานการสร้างสรรค์ในแนวแฟนตาซีเท่านั้น” โดยภาพที่นำมาแสดงจะสอดแทรกพุทธพจน์ อันเป็นสัจธรรมซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงได้ แฝงถึงเรื่องราว ปรัชญา หลักคำสอน แสดงให้เห็นถึง สิ่งที่สูงที่สุดแสดงในรูปแบบที่ต่ำที่สุด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแสดงในรูปแบบที่ธรรมดาที่สุด สิ่งที่เป็นโลกุตตระ(ความจริงที่เหนือพ้นโลก) แสดงในรูปที่เป็นโลกียวิสัยที่สุด ความรู้อันลึกซึ้งที่สุด แสดงด้วยถ้อยคำที่ดูโง่ที่สุด

อ.วีระชาญ อุตสาหะนันท์ ภูมิลำเนาเกิดที่ จังหวัดอุทัยธานี ศึกษาสาขาศิลปกรรม และได้ไปศึกษาต่อ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ท่านพำนักอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 11 ปี และได้เดินทางกลับประเทศไทย เมือ ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ.2000) และท่านได้ถูกคัดเลือก WCA (World Contemporary Artist Organisation) จากศิลปินกว่า 2,000 ท่านทั่วโลก ในสาขารางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นระดับนาชาติ (Contemporary Artist 2017 – WCA Special Award) ณ ประเทศ ฮ่องกง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

สำหรับผลงานภาพวาดของอ.วีระชาญเกือบทั้งหมดมีผู้ครอบครองอยู่ในหลายๆประเทศ ผลงานที่อยู่ในการครอบครองของนักสะสมชาวไทยมีไม่มากนัก และผลงานชิ้นสำคัญที่อยู่ในประเทศไทยคือ ภาพ “ไตรภูมิ” วาดบนไม้สักขนาดใหญ่ 3×4 เมตร ติดตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของไทย หรือ MOCA
ขอเชิญสัมผัสภาพจริง ในพิธีเปิดงาน วันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 2560 เวลา 18.00 น. ที่ 333 Gallery ชั้น 3 ศูนย์การค้า River City Bangkok และภาพจะจัดแสดงจนถึง วันที่ 20 ม.ค. 2561

 

นิทรรศการ : Heavy Fantasy Art
ศิลปิน : วีระชาญ อุสาหะนันท์
วันที่ : 16 ธ.ค. 2560-20 ม.ค. 2561
สถานที่ : 333 Gallery ชั้น 3 ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ กรุงเทพฯ
เบอร์โทร : 097-123-0106

 

Exhibition : Heavy Fantasy Art
Artist : Veerachan Usahanan
Date : December 16, 2017-January 20, 2018.
Venue : 333 Gallery 3rd Floor, River City Bangkok
Tel : 097-123-0106

 

 

 

สำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการ Exclusive Interview กรุณานัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ก่อนพิธีเปิดงาน ระหว่าง วันที่ 14-15 ธ.ค. 2560
ขอแสดงความนับถือ
ธีระ วานิชธีระนนท์
333 Gallery (Bababa Gallery)
ประสานงาน: แนน T. 097-123-0106 | Line: n_nannn | FB Official Page: 333bababagallery

You may also like...