พงศาวดาร Chronicle

ฝุ่นบนพงศาวดาร: ความทรงจำของผมมีขึ้นพร้อมกับการวาดรูป มันเป็นความประหลาดและเหมือนไร้เหตุผล การวาดได้กลายเป็นอวัยวะของผม เปรียบดั่งการมองเห็นที่เป็นหน้าที่แห่งดวงตา การย่อยอาหารเป็นหน้าที่ของกระเพาะ

ชีวิตผมวาดรูปและการวาดรูปได้วาดชีวิตผมนำพาไปสู่สิ่งต่างๆ จากการตั้งคำถามและใฝ่หาคำตอบจนไม่คิดหาคำตอบอธิบายใดๆ แต่ใช้การทำเพื่อให้ได้สัมผัสกับความจริง จากการทำงานนั้นทำให้ผมมองไปสู่การวาดรูป เมื่อวัยเด็กที่มิได้มีเจตนาหรือความพยายามให้เป็นศิลปะ หรือเงื่อนไขความสมบูรณ์ มันเป็นการวาดที่แท้จริง ไม่มีแบบร่าง ไม่มีความต้องการผล เป็นการทำการงานเพื่อการงานที่แท้จริงผมมักสงสัยว่าสิ่งใดที่ทำให้รูปวาดและผ้าใบเลอะสีนั้นต่างกัน สิ่งใดที่สิงสถิตย์อยู่ภายในและก่อให้เกิดปรากฏการณ์ในจิตใจของมนุษย์ คุณค่าที่แท้จริงนั้นมีอยู่ในทุกคน สุนทรียภาพในจิตใจสำคัญกว่าตัวชิ้นงาน

สมมุติถ้ามีผลงานศิลปะเกิดขึ้นบนดวงดาวที่ไร้ซึ่งมนุษย์ผลงานนั้นจะมีคุณค่าหรือไม่ สุนทรียภาพและความงามนั้นมีอยู่ในทุกสิ่ง เพียงแต่เรามักถูกความคิด ความเชื่อ ค่านิยมชี้นำ ปกคลุม จนบางครั้งบิดเบื้อนไป ผมเชื่อว่า “เมื่อเราเห็นความงามในสิ่งใด เราจะไม่พรากทำลายสิ่งนั้น” ซึ่งสิ่งนี้เองคือจุดที่จะกล่าวว่าสุนทรียภาพที่แท้นั้น สามารถยกความรู้สึกของเราได้ ซึ่งผู้ที่สร้างนั้นต้องแสดงน้ำใจและคติอันลึกซึ้งกว้างใหญ่ ดังเช่นคนโบราณที่ได้มอบมรดกความงามให้แก่โลกและพวกเรา ฝากความคิดความทรงจำ เรื่องราวชีวิตไว้ใน DNA ประดับแผ่นดินด้วยอัญมณีที่เป็นประดิษฐกรรมแห่งชีวิต

ผมเชื่อว่าคนเมื่อ 4,000 ปี หรือในปัจจุบันนั้นมิได้แตกต่างไม่ว่าจะอาศัย ณ ที่ใดเวลาใด ก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน มีความทุกข์ สุข ยินดี ร้องไห้ เจ็บปวดเช่นเดียวกัน ทุกชีวิตมีความพิเศษเฉพาะแต่ร่วมสัมผัสในโครงสร้างแห่งความรู้สึกเดียวกัน

ผมในฐานะคนวาดรูปปรารถนาที่จะเข้าใจรู้จักในสิ่งที่ทำและการงานอันเป็นคุณค่าของชีวิต เพราะการวาดรูปทำให้ผมเห็นคุณค่าของชีวิตผม ผมจึงเห็นคุณค่าของการวาดรูป ผมเชื่อในความจริงใจและศรัทธาในสิ่งที่ทำ ผมหวังว่าการงานอันเป็นชีวิตนี้จะเป็นฝุ่นละอองก้อนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของผืนแผ่นดินและเป็นองค์ประกอบของโลกนี้

วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ
ธนบุรี กรุงเทพฯ,๒๕๖๐

นายวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)
Verapong Sritrakulkitjakarn (Ayino) เกิด 12 สิงหาคม 2525 ที่อยู่ 862 ถนน ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 081-4129402 E-mail ayinomoto36@hotmail.com

การศึกษา

– โรงเรียนธนบุรีศึกษา – โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน – วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง – ภาควิชาภาพพิมพ์(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงผลงานเดี่ยว

– นิทรรศการ เกียรติจิตรกร Painter Prestige หอศิลปแห่งชาติ /2559

การแสดงผลงานคู่

– นิทรรศการศิลปะ “Between hardness and mildness” โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ มากิ คาตายามา,SI-AM art space / 2550

– นิทรรศการศิลปะ See –Food โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ Creative house BANGKOK inspired by TOYOTA /2554

– นิทรรศการ INSANE: เสียจริต โดย กริช จันทรเนตร และวีรพงษ์ (อายิโน๊ะ) ศรีตระกูลกิจการ นำทอง แกลลอรี แอด อารีย์ /2555

– นิทรรศการ อาณานิคม : Colony โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ Gallery Seescape , เชียงใหม่ / 2556

– Premium art exhibition People ‘s gallery โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ/2559

– นิทรรศการ เกียรติจิตรกร Painter Prestige หอศิลปแห่งชาติ /2559

การแสดงผลงานคู่

– นิทรรศการศิลปะ “Between hardness and mildness” โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ มากิ คาตายามา,SI-AM art space / 2550

– นิทรรศการศิลปะ See –Food โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ Creative house BANGKOK inspired by TOYOTA /2554

– นิทรรศการ INSANE: เสียจริต โดย กริช จันทรเนตร และวีรพงษ์ (อายิโน๊ะ) ศรีตระกูลกิจการ นำทอง แกลลอรี แอด อารีย์ /2555

– นิทรรศการ อาณานิคม : Colony โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ Gallery Seescape , เชียงใหม่ / 2556

– Premium art exhibition People ‘s gallery โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ/2559

– นิทรรศการศิลปะ SELFIE โดย ปริชาติ ศุภพันธ์ และวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ DUKE gallery , เกษร พลาซ่า

การแสดงผลงาน

2545 – Drawing, ผลงานวาดเส้นนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ – เปิดบ้านคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546 – “PRINT” Exhibition, Tama Art University, Japan – หุ่นนิ่งและทิวทัศน์ ผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– International Mail Art Exhibition “Breakfast with Drakula” National Museum of Art Cluj – Napoca Romania 2547 – PRINT from printmaking Classes , มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548 – Mail Art Exhibition Post “PSYCHO” Card, Genova Italy – 6th Kochi International Triennial Exhibition of Print Japan – 11th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski,Poland – International THAI-JAPAN Print Exhibition ,Japan – 4th Triennial in Havirov’ Gallant and Erotic Work in Exlibris and Graphic , Czech Republic – การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 – การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51 – 1st International Mail Art Exhibition in Greece “Psychedelic” – Mail Art Exhibition “Five Element” Berlin, Germany – Mail Art Exhibition “Clair-obscur” Atrium de Chaville, France – 2nd International Experimental Engraving Biennial, Romania – The “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial  Exhibition ,Sixth Edition, Romania 2549 – Internatinal Hand Made Post card EXBITION(IHMP) Malaysia – การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯInternationale de gravicel gravure de lune[s] , Lille – France – 5th Egypt International print Triennale, Cairo Egypt – “Inspired by The King” Art exhibition, playground Bangkok, Thailand – 5th International Mail-Art-Biennial >>AIR-LUFT-AIR<< Germany – Mail Art Exhibition “The Dream City” ,Greece – “Breast Cancer Awareness : Celebration of Courage” Mail art exhibition ,USA

– International mail Art “I’ve Lost Lilly ‘s Pictures” Carbunari
Florean Museum, Romania – International Small Engraving Salon Carbunari The Eighth Edition, Romania – International Mail Art Exhibition “Am Fluss/By the River” Bremen, Germany – International Mail Art Exhibition “ TAROT PROJECT ” Museo Dei Taroeehi, Italy

– Mail Art Exhibition “YELLOW VIRUS in-FECTA-2”the NEW death of  XXI century Barcelona, Spain – Mail Art Exhibition “Prometheus-Fire-Man” Museum of Modern Art in the Village Gonni, Greece – Mail Art Project CREATIVA 7 “Wealth and Poverty” Italy – International Mail Art “Shadow and Evil in Fairytales” VISAC Gallery, Canada – การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 52 – ART POSTAL mail art project “In the course of the water” Argentan, France – International Mail Art « TIME » ITALY – International Mail Art ‘Experimental love project’ Lille, France – International Mail Art “Peace-No More War” <WEB Exhibition> – 5th International Triennial of Graphic Art Bitola, Republic Macedonia – Mail art exhibition “MailBox project 2006” <WEB Exhibition> – Mail art exhibition “Comtemporary Art [BUT]” Japan

International Art Exhibition, Singapore 2550 – International Print Exhibition “GLOBAL MATRIX II” Purdue University Galleries, USA.
– 2 Extension “Blessed Soul Vergine Maria and Assumed in Sky” International Mail Art, Chiesa Collegiale, Italy
– International Print Exhibition Thai-Japan Tokyo Hanga , หอศิลป์สมเด็จราชินี
– International Mail Art “A River in the Town”, Belgium – 5th KIWA Exhibition ,Kyoto, Japan – 8th International biennial of engraving Premio Acqui ,Italy – International EX-Libris “ACQUE TERMALI” Italy – 12th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland – 4th International printmaking biennial of Douro, Portugal
– 9th International Small Engraving Salon Carbunari Romania – Global warming International mail art project, Turkey
– นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะภาพพิมพ์ไทย-ญี่ปุ่น “ก้าวข้าม” หอศิลป์ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
– การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2551 – 7th Kochi International Triennial Exhibition of Print Japan
– Asia Pacific International Exhibition of Prints and Symposium, Taiwan
– การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
– นิทรรศการผลงานศิลปะเฉลิมพระเกียรติ,หอศิลป์เสิงสาง,นครราชสีมา
– Collaborative print exhibition 2008 in Asia, Japan
2552 – Mail art exhibition “Darwin (R)evolution” Science Museum,
University of Coimbra, Portugal
– Malaysia Mail Art Festival, Malaysia
– Mail art exhibition “BACON”, USA.
– 2nd International print and drawing exhibition ,ประเทศไทย
– Mail Art exhibition “Self-Portraits”,Poland

ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
– International print triennial Krakow,Poland
– International Ex-Libris Arti Grafiche Colombo,Italy
– 6th International Graphic Triennal Bitola,Macedonia
– International Mail Art “Liberty” History museum of Aiud, Romania
– 10th International Biennial Engraving “Josep de Ribera” Xativa, Spain
– Thai-Vietnam contemporary art exhibition, หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
– 15th International print biennial Varna,Bulgaria
– 5th International competition Ex Libris Biblioteca di Bodio Lomnago, Italy
2553 – นิทรรศการศิลปของมหาบัณฑิต ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร,

หอศิลป์กรุงไทย สาขาเยาวราช
– 5th International printmaking biennial of Douro , Portugal
– นิทรรศการศิลปะ“คิดถึงอาจารย์ศิลป์” พระนครบาร์แอนด์แกลเลอรี่
– 2nd Penang International Print Exhibition, Malaysia
– 11th International Engraving Biennial Caixanova , Ourense , Spain
– นิทรรศการศิลปะ Black and Blue , H.A.T. แกลเลอรี่,กรุงเทพฯ
– การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
2554 – นิทรรศการศิลปะระหว่างศิลปิน ไทย – ลาว, M gallery, เวียงจันทร์, สปป.ลาว
– นิทรรศการศิลปะ “คิดถึงอาจารย์ศิลป์” ครั้งที่ 2 พระนครบาร์แอนด์แกลเลอรี่
– 7th International Small Engraving Exhibition ,Cremona ,Italy
– 10th International biennial of engraving Premio Acqui ,Italy
– การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
– 14th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland
– “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition,
Ninth Edition Romania 2555 – International Print Exhibition “GLOBAL MATRIX III” Purdue University
Galleries,USA.
– การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
2554 – นิทรรศการศิลปะระหว่างศิลปิน ไทย – ลาว, M gallery, เวียงจันทร์, สปป.ลาว
– นิทรรศการศิลปะ “คิดถึงอาจารย์ศิลป์” ครั้งที่ 2 พระนครบาร์แอนด์แกลเลอรี่
– 7th International Small Engraving Exhibition ,Cremona ,Italy
– 10th International biennial of engraving Premio Acqui ,Italy
– การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
– 14th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland
– “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition,
Ninth Edition Romania 2555 – International Print Exhibition “GLOBAL MATRIX III” Purdue University
Galleries,USA.
– นิทรรศการศิลปะ: คิดถึงอาจารย์ศิลป์ 50 ปี (ครั้งที่ 3: ปี2555) Double Dogs Cafe
– 16th International print biennial Varna,Bulgaria
– “woman” นิทรรศการศิลปะโดย 8 ศิลปินรุ่นใหม่@ Eight Thonglor
– 7th International Graphic Triennal Bitola,Macedonia
– นิทรรศการ LOOKING หอศิลปวังหน้า
2556 – 27th Asian International Art exhibition หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน
– นิทรรศการ “รูปภาพในบ้านหลังที่หนึ่ง” หลังแรกบาร์
– นิทรรศการ BIG – BACK โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์
และ สุวิทย์ มาประจวบ หอศิลปแห่งชาติ
– 16th Biennale Internationale de la gravure de ssarcelles ,France
– นิทรรศการ LOOKING TO , ร้าน Brown Sugar : The Jazz Boutique
2557 – นิทรรศการศิลปะ ไทย – เวียดนาม , ฮานอย ,เวียดนาม
– Graphic Arts from the World – (Thailand, Malaysia, Singapore) Krakow,Poland
– Hof Art Now , Hof art space ,W District
– LOOKING 3D , Hof Art residency, W District
– HOFest , Hof art space, W District
– นิทรรศการศิลปะ อ่อนนุช TADU contemporary art gallery
– “Enjoy this Moment” exhibition ศุนย์ศิลปะ บ้านตึก เชียงใหม่
– Time : Gallery’s Printing and Drawing Collections นำทอง แกลลอรี่
2558 – KOLOR ME art exhibition หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
– Art to Asian exhibition หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน
– PARP – PIM mini print exhibition Kalwit gallery
– Looking 4 หอศิลปวังหน้า
2559 – Looking 360 art exhibition หอศิลป์วังหน้า
– His Soul ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ สาขาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2560 – นิทรรศการ สติ Duke art gallery เกษรพลาซ่า
– นิทรรศการ Mao ,River city Bangkok
– Thai – Vietnam contemporary art, Hanoi

ศิลปกรรมเชิดชู ครู ศิลปิน สวัสดิ์ ตันติสุข ,หอศิลป วังหน้า
– Asean Art Exhibition, Dongdaemun Design Plaza (DDP) Seoul,Korea

เกียรติประวัติ

ทุนมูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ระดับปริญญาตรี) – รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2548) – เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่51 (พ.ศ.2548) – เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่52 (พ.ศ.2549) – เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่53 (พ.ศ.2550)

เกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54 (พ.ศ.2551)
– ทุนมูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ระดับปริญญาโท)
– เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่55 (พ.ศ.2552)
– Honorable Mentions, 10th International Biennial Engraving “Josep de Ribera”
Xativa, Spain (พ.ศ.2552)
– Invitation ASEAN – Korea Art Forum ,Seoul Korea (พ.ศ.2560)

You may also like...