กรุงเทพฯ บางกอก

สมบูรณ์ หอมเทียนทอง ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานแนวนามธรรมเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะของประเทศไทยและนานาชาติและเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ KRUNG THEP BANGKOK ในงาน International Art Exhibition – La Biennale di Venezia ครั้งที่ 57 ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (ประเทศไทย) โดยมีนำทอง แซ่ตั้ง เป็นภัณฑารักษ์ สำหรับพื้นที่ของประเทศไทยหรือ “ศาลาไทย” (Thai Pavilion) จัดแสดงผลงานประกอบไปด้วยศิลปะจัดวาง งานประติมากรรม งานวาดเส้น และวีดิทัศน์ ซึ่งถูกจัดแสดงทั้งภายในอาคารรวมถึงบริเวณด้านหน้าศาลาไทย


เรื่องราวกรุงเทพฯ ของสมบูรณ์ต่างจากมิติที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับเมืองกรุงเทพฯ มองเห็น ด้วยความที่ศิลปินไม่ได้มองแค่ภาพฉาบฉวยของความเจริญในเมือง ตึกรามบ้านช่องสูงเสียดฟ้า หรือความเจริญทางวัฒนธรรม อย่างเช่น วัดวาอารามหลวงหรือพระที่นั่งต่าง ๆ แต่เพียงอย่างเดียว แต่กลับมองลงลึกเห็นความงดงามของเรื่องราว เนื้อหาที่รายล้อมอยู่ในบริบทของสังคมปุถุชนธรรมดาด้วย ศิลปินยังพิจารณาเห็นถึงรูปแบบชีวิตผ่านวัตถุสิ่งของ ซึ่งมีหน้าที่และมีเรื่องราวความเป็นมาแตกต่างกันออกไป สมบูรณ์ทำให้เราตระหนักถึงความงามที่แฝงอยู่ในวัสดุที่เขาได้เลือกและนำมาจัดวาง สำหรับนิทรรศการนี้สร้างความท้าทายกับศิลปินในการจัดการพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการติดตั้งหรือใช้แสดงผลงานศิลปะมาแต่เดิม โดยจะกำหนดการจัดวาง องค์ประกอบของงานในพื้นที่นี้ ให้ผู้ชมที่ได้เข้าชมในศาลาไทยลืมไปว่าตำแหน่งเดิมของพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นร้านอาหารที่มี ความพลุกพล่านจอแจไปด้วยผู้คนที่เดินเข้า-ออกไปมา หรือเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นพื้นที่ทางศิลปะมาแต่แรกเริ่ม สมบูรณ์ได้จัดการกับส่วนจัดแสดงในศาลาไทยซึ่งมีข้อจำกัดทางพื้นที่ในด้านต่างๆ ให้เกิดความสงบ ศิลปินต้องการ นำพาผู้ชมเข้าไปค้นหาสุนทรียะตามแบบฉบับที่เขาเหล่านั้นจะสัมผัสรับรู้ได้ ด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวงานกับผู้ชม โดยงานของสมบูรณ์ซึ่งมีความสงบนิ่งจะปะทะกับความตรงกันข้ามของสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่อลหม่าน และสภาวะที่ตรงกันข้ามนี้จะชักชวนให้ผู้คนที่เดินขวักไขว่ในพื้นจัดแสดง ได้เข้าไปสังเกตและสัมผัสกับผลงาน ซึ่งเมื่อใดที่ผู้คนเกิดความสนใจ เมื่อนั้นจะเกิด ‘ความสงบ’ เกิดการคิดวิเคราะห์ ตีความ ตั้งคำถามและหาคำตอบ หรือกระทั่งคิดเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเอง เข้ากับเนื้อหาที่สอดเเทรกอยู่ในผลงานของสมบูรณ์ หอมเทียนทอง

หนังสือรายละเอียดนิทรรศการจะเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม พร้อมกันกับนิทรรศการกรุงเทพฯ Bangkok โดยมีบทความของดร. เจตนา นาควัชระ ประกอบภายในหนังสือ

นิทรรศการ : กรุงเทพฯ บางกอก
ศิลปิน : สมบูรณ์ หอมเทียนทอง
ภัณฑารักษ์ : นำทอง แซ่ตั้ง
วันที่ : 13 พฤษภาคม – 26 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ : ศาลาไทย ( GALLERY PARADISO, Giardini della Biennale, Castello 1260)
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-617-2794

 

Somboon Hormtientong, an abstract artist whose work is widely recognized by the local and international art scene, represents Thailand at the 57th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, with KRUNG THEP BANGKOK. Curated by Numthong Sae Tang, with the support of the Thai Office of Contemporary Art and Culture (OCAC), the exhibition at the Thai Pavilion presents Hormtientong’s installation, sculpture, drawings, and videos.

Hormtientong’s Bangkok differs from the perception commonly held by tourists or those unfamiliar with the city. Seeing beyond the surface of urbanization and the capital’s skyscrapers, the artist looks deeply into the narratives in the ordinary people’s social life. He examines their ways of life through mundane items of different functions and backgrounds, which underline the beauty disguised in each object in his installation.

One of the challenges facing the artist while working on the exhibition at the Thai Pavilion was to deal with the space that was once a busy restaurant and not originally designed for exhibition. Through his installation, Hormtientong creates inside the space the calmness in which the audience could find and experience aesthetics in their own subjective ways, from their interaction with his work. Such calmness, which clashes with the hectic surroundings around the Pavilion, would entice the audience to enter a peaceful state where they could analyze and interpret, ask questions and seek answers, or even connect their own experience with the stories in Hormtientong’s work.

A fully illustrated catalogue will be released in May in conjunction with the exhibition KRUNG THEP BANGKOK. The publication will feature essays by Dr. Chetana Nagavajara.

Exhibition : KRUNG THEP BANGKOK
Artist : Somboon Hormtientong
Curator : Numthong Sae Tang
Dates : 13th May – 26 November 2017
Venue : Thai Pavilion, Giardini della Biennale, Castello, Italy 1260
Tel : 02-617-2794

 

You may also like...