เคทีซี ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด ปี 5” ส่องสว่างโลกความรู้ เพื่อผู้พิการทางสายตา

1 (2)

เคทีซี ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด ปี 5” ส่องสว่างโลกความรู้ เพื่อผู้พิการทางสายตา

 “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  โดยนางกัณฑรัตน์  เจิมจิตรผ่อง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนโครงการ “ห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด ปี 5” จัดขึ้นโดยวิทยุเนชั่น ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือ และเติมเต็มให้ผู้พิการทางสายตา เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีตัวเลขของผู้พิการทางสายตาหรือสายตาเลือนลางกว่า 600,000 คน ซึ่งถือเป็น 1% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ และได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียง 11,000 คน เคทีซีจึงเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงจัดตั้ง “เคทีซีทีม” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน และนักศึกษาในโครงการ เลิน แอนด์ เอิร์น แอท เคทีซี (Learn & Earn @ KTC) ที่มีจิตอาสาได้ร่วมทำความดีด้วยการบันทึกเสียงการอ่านหนังสือเล่มโปรด เพื่อแบ่งปันความรู้ และความบันเทิงให้แก่ผู้พิการทางสายตา และผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตนเองอีกด้วย

สำหรับสมาชิกที่มีจิตอาสาร่วมบันทึกเสียงการอ่านหนังสือ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่วิทยุเนชั่น โทรศัพท์ 0-2338-3681-2 เพื่อสำรองเวลาบันทึกเสียง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

 1 (1)

รายชื่อผู้บริหารในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  • นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนขั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  • คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

  • นางกัณฑรัตน์เจิมจิตรผ่อง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร และธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

 KTC offers support to the fifth “National Digital Voice Year” project

in producing audio books for the visually impaired.

KTC” or Krungthai Card Public Company Limited by Mrs. Kandtharat Chermchitphong, Senior Vice President – Public & Corporate Affairs, is offering support to the fifth “National Digital Voice Year”, the digital sound library project. Initiated by Nation Radio in collaboration with Foundation for the Blind in Thailand under the royal patronage of Her Majesty the Queen, this project aims to fulfill the needs of people with visual impairment who are unable to read on their own. More than 600,000 people in Thailand or 1% of the population are blind or experiencing visual difficulties. Only a little over 11,000 of them received basic education. Given the circumstances, KTC believes in the need to help them afford the opportunities they deserve.

 

A “KTC team” is established, comprising volunteers, students under the “Learn and Earn @ KTC program” and other employees, to participate in this project. Team members will take turn to read their favorite books in order to inspire those with visual impairment, and to share with them useful knowledge or stories through the audio books.

 

Members who are interested in helping with the audio books can apply until August 31st, 2016 at Nation Radio. Applicants can call 0-2338-3681-2 to book a recording session.

 

Executives appearing in the photo (from left to right)

  • Adisak Limparungpatanakij, President, Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited
  • Khunying Uraiwan Sirinupongs, Chairperson of the Foundation for the Blind in Thailand under the royal patronage of Her Majesty the Queen
  • Kandtharat Chermchitphong, Senior Vice President – Public & Corporate Affairs, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited

ออกข่าวในนาม:              ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม :       กัณฑรัตน์     เจิมจิตรผ่อง โทรศัพท์ 0-2828-5057

ภารดี           เทศรัตนวงศ์   โทรศัพท์ 0-2828-5049                           
              รัตนาวดี      พรหหมาต   โทรศัพท์ 0-2828-5403
                                                     โทรสาร  0-2828-5046 

                                     อีเมล ktc_pr@ktc.co.th

You may also like...