I’m Not Your Holy Mother

นำเสนอผลงานศิลปะอันเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเข้มข้นจัดจ้าน เมื่อแรงบันดาลใจจากความสัมพันธ์อันซับซ้อนของชายหนุ่มหญิงสาว ผสมผสานเข้ากับตำนานความเชื่อเชิงศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ รูปลักษณ์ของหญิงสาวผู้สูงส่งบริสุทธิ์ผุดผ่องดุจเทพธิดา จึงถูกแสดงออกมาในมิติของมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ มีอารมณ์รักใคร่ชอบชังเป็นปกติวิสัย บทบาทของมารดาผู้ให้กำเนิดบุตรแฝงไว้ด้วยแรงขับดันอันรุนแรงในฐานะหญิงสาวที่มีกิเลสตัณหา ตามสภาวะทางจิตใจของผู้คนที่ยังคงเวียนว่ายในความรัก ความใคร่ ความปรารถนา และโทสะโมหะ ไม่ว่าในความจริงของชีวิต ในเทวตำนาน ในประวัติศาสตร์ หรือในจินตนาการหลับฝันยามค่ำคืน

 

Exhibition :  I’m Not Your Holy Mother
Artist : Bussaraporn Thongchai
Dates : August 11 – September 19, 2015.
Venue : ARDEL’s Third Place Gallery (Thonglor soi 10)
Tel : 02-422-2092

You may also like...