Tangled up in blue

พงษ์สกุล ชาเหลา ศิลปินหนุ่มชาวไทยวัย 27 ปี ผู้ซึ่งสะสมผ้ายีนส์มากว่า 10 ปี เขาตัด แต่ง ผ้ายีนส์เหล่านี้ออกเป็นชิ้น เป็นส่วน แล้วนำมาต่อเข้ากันเป็นทัศนียภาพแห่งความคิด ซึ่งถูกกระตุ้นด้วย ภาพสังคม-วัฒนธรรม ของกรุงเทพ และสภาพแวดล้อมต่างๆ แนวคิดที่ผ่านการจุดประกายนี้ ถูกสะท้อนออกมาผ่านโทนสีและความเข้มจางของผ้ายีนส์

พงษ์กุล ศึกษาเล่าเรียนจนจบ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แต่เทคนิคการปะติดต่อผ้า คือสิ่งที่เขาเรียนรู้ ฝึกฝนด้วยตนเอง กึ่งกลางระหว่างเทคนิคและแนวคิด ผ้าสีฟ้าซึ่งมีความสำคัญอยู่ที่ความเรียบง่ายและสบายในการสวมใส่ ที่อยู่เหนือทุกสไตล์ ทุกวัฒนธรรม ทุกชนชั้น มาแล้วทุกรุ่น ทุกสมัย เขาตั้งคำถามและค้นหาความหมายใหม่ ในเรื่องธรรมชาติที่แท้จริงของตัววัตถุ ทุกขอบเขตที่เป็นไปได้ ซึ่งกั้นอยู่ระหว่างนามธรรมและความเป็นจริง ความเชื่อของโลกตะวันออกกับตะวันตก และความร่ำรวยกับความยากจน ถูกเขานำมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

พงษ์สกุล สร้างภาพที่สับสนด้วยสีฟ้า ซึ่งเป็นสีฟ้าเดียวกันกับที่มีในภาพฝันของฮวน มีโร ระหว่างที่สดับฟังเสียงเพลงของบ๊อบ ดีแลน เขาเพิ่มความเข้มข้นในความเข้มจางและการตัดกันของแสงและเงา จักรเย็บผ้าของเขา สร้างเส้นขอบและความมีอยู่ให้กับการแสวงหาทัศนียภาพที่อยู่เหนือคำบรรยายทั้งปวง ความงดงามซึ่งเกิดขึ้นในทางโลก ถูกสร้างขึ้นเป็นภาพที่เราผ่านพบในทุกวัน แต่ไม่เคยมองเห็นมันจริงๆเลยสักที

เป็นผลงานที่เข้าถึงสัญลักษณ์แห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ ในโลกร่วมสมัย ในขณะเดียวกันก็เป็นภาพลวดลายที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยจารีตนิยมและความคาดหวังอย่างที่งานศิลปะควรจะเป็น ซึ่งแสดงออกให้เห็นอย่างเฉียบแหลมและชาญฉลาด

นิทรรศการครั้งนี้ จะจัดแสดงผลงานศิลปะล่าสุดของพงษ์กุล พร้อมด้วยจักรเย็บผ้า เครื่องมือสร้างผลงานแทนที่พู่กันเขียนภาพ และผ้ายีนส์ แทนที่สี ศิลปะการตัดแปะผ้ายีนส์ของพงษ์กุลนี้ เคยถูกนำไปจัดแสดงแล้วที่หอศิลป์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, V64 อาร์ตสตูดิโอ และ Brownstone สตูดิโอ

Exhibition : Tangled up in blue
Artist : Pongsakul Chalao’s/พงษ์สกุล ชาเหลา
Date : April 16, 2015 – June 8 ,2015
Venue : Sgallery
Tel. : 093-582-6588
Email : sgallery.bangkok@gmail.com
www.facebook.com/sgallerysukhumvit

You may also like...