ศิลปินกำลังพยายาม ‘กลับไปเป็นนักเขียน’ โดย อารยา ราษฎร์จำเริญสุข

100 Tonson Gallery is pleased to presents

An Artist is Trying to Return to ‘Being a Writer’ “

by Araya Rasdjarmrearnsook

Celebrating her 60th birthday which also marks the year she retired from her teaching career at Chiangmai Univeristy. 100 Tonson gallery invites the artist to go back to being a writer.

As one of the most prominent artists working in Thailand and overseas, Araya Rasdjarmrearnsook’s works was represented in international art events around the world and has been discussed in wide range of subjects from death, lamentation to the impossibility of communication. At this moment Araya recalls her incompleteness that has never been fulfilled. Implicating within the probability of betweenness, the artist considers the paradox of the overlapping role between artist and writer. Unlike her well-received career as an artist her writings has rarely been translated into other languages and unobserved by the international art scene. Araya is unsettled by her past role as a writer that never reach its peak and not to mention the present role as an artist.

Within an attempt to go back to being a writer emerges two sculptures and videos while continually reminiscing about prose and poetry.

Araya Rasdjarmrearnsook is presenting her ‘unresolvedness’ from someone who is woking closely with creativity.

The exhibition will be on view from 28 June 2017 until 14 January 2018 at 100 Tonson Gallery,
Thursday – Sunday,11.00 am – 19.00 pm

Opening reception on Thursday 27th, July 2017.

 
(Full press release both in Thai and English is attached with this email.)

100 ต้นสน แกลเลอรี่ยินดีนําเสนอ 

 ศิลปินกำลังพยายาม ‘กลับไปเป็นนักเขียน’ 

โดย อารยา ราษฎร์จำเริญสุข

เนื่องในโอกาศพิเศษครบรอบ อายุ 60 ปี ของ อารยา ราษฏร์จําเริญสุข ซึ่งเป็นปีที่ศิลปินละจากอาชีพผู้สอนหนังสือ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 100 ต้นสน แกลลอรี่ จึงชวนเธอกลับไปเป็นนักเขียน 

อารยา ราษฏร์จําเริญสุข เป็นศิลปินที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่ง โดยงานของเธอได้รับเชิญไปแสดงในงานศิลปะ นานาชาติเป็นประจํา และได้ถูกพูดถึงและวิจารณ์อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของความตาย ความ ปรารถนาและโหยหา หรือ ความเป็นไปไม่ได้ในการสื่อสาร  ขณะนี้อารยาทบทวน ความพะว้าพะวง ความ ถวิลหาถึงส่วนซึ่งไม่เคยเต็มที่ ภาวะในระหว่าง โดยเฉพาะในบทบาทที่เหลื่อมเกยกันของศิลปะและวรรณกรรม ถึง แม้ว่างานวรรณกรรมของ อารยา ราษฏร์จําเริญสุข นั้นอาจไม่ได้ถูกแพร่ไปยังโลกศิลปะสากลเนื่องด้วยความซับ ซ้อนของภาษาและความละเอียดอ่อนในการแปล อารยานึกถึง “ความไปไม่ถึงสุด’ ของบทบาทในอดีตในฐานะคน เขียนหนังสือ หรือแม้กระทั่งบทบาทปัจจุบัน “คนทํางานศิลปะ” 

ใน “ความพยายามกลับไปเป็นนักเขียน” ปรากฏงานประติมากรรม 2 ชิ้น และ วีดีโอ ทว่าพลางหวนหารสงานเขียน อยู่เนืองๆเป็นนิจ 

อารยา ราษฎร์จําเริญสุข นําเสนอ ความค้างคา ของคนๆหนึ่งซึ่งทําทีผูกกับ ความสร้างสรรค์ เสมอมา 

100 ต้นสน แกลเลอรี่ขอเชิญทุกท่านมาร่วมชมงานนิทรรศการ “ศิลปินกำลังพยายาม ‘กลับไปเป็นนักเขียน’”
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ถึง 14 มกราคม 2561
ทุกวันพฤหัสบดี–อาทิตย์ในเวลา 11.00 น. – 19.00 น.

เปิดงานในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

You may also like...