ของเล่น ของรัก

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุนทรียะ : ผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก” ผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก” เป็นผลงานของสะสม ของ ผู้บริหารและคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจนนักสะสมอิสระ สะสมโมเดลรถเฟอรารี่ แฟนพันธุ์แท้ซูเปอร์ฮีโร่มาเวล เพื่อบอกเล่าถึงความทรงจำ ความประทับใจของการสะสมผลงานศิลปะ ของที่ระลึก ของเล่น และยังให้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของสิ่งของเหล่านี้ เพื่อเติมแต่งแรงบันดาลใจและสร้างสุนทรียภาพในสังคม

หอศิลป์ g23 ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก” จาก 16 นักสะสม ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมเปิดนิทรรศการวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 2 อาคาร นวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร สุขุมวิท 23

16 นักสะสม
1.ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ผศ.อมรพงษ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มศว
5. ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ มศว
6. ผศ.ดร. กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์
7. อ.ถนอม ชาภักดี
8. อ.เด่นพงษ์ วงศาโรจน์
9. อ.สุชาติ ทองสิมา
10.รศ.ดร.วรลัญจน์ บุญยสุรัตน์ คณบดีวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.ผศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.ผศ.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
13.ธีรภัทร โดมดอกฟ้า (โดมมาเวล แฟนพันธุ์แท้)
14.สัญชัย ธรรมศาสตร์สิทธิ์ (เอก เฟอรารี่)
15.ศ.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
16.อ.ประสาทพร กออวยชัย

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุนทรียะ : ผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก”
ศิลปิน : ของรัก จาก 16 นักสะสม
วันที่ : 20 มี.ค.-31พ.ค. 2558
สถานที่ : หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 2 อาคาร นวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มศว ประสานมิตร สุขุมวิท 23 (วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 02-261-2096
facebook : Art Gallery g23

You may also like...