Superhuman

เมื่อมนุษย์กลายเป็นผลผลิตของอุดมคติ ไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ของรูปทรงบุคคลิกลักษณะภายนอก รูปร่างหน้าตา ความสามารถ หรือความสมบูรณ์ของการใช้ชีวิต ความรัก รวมไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว

หากแต่ในความสมบูรณ์ที่ใครหลายคนวาดหวังนั้นอาจซ่อนความเปราะบางของมนุษย์ไว้ในคราวเดียวกัน …มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์หรือบกพร่อง?

เป็นคำถามที่ “กริช จันทรเนตร” ค้นหาด้วยประสบการณ์ตลอดชีวิตและหยิบยกแง่มุมต่างๆ มานำเสนอด้วยการเสียดสีประชดประชันผ่านผลงานจิตรกรรมร่างกายของมนุษย์ หากเป้าหมายในชีวิตของมนุษย์คือความสมบูรณ์ ความสำเร็จ สังคมปัจจุบันคาดหวังให้เราต้องเป็นสิ่งที่อยู่เหนือคนธรรมดา (และเหนือธรรมชาติ) แต่เส้นทางการฝึกตนไปสู่อุดมคตินั้นอาจเป็นเพียงภาพลวงตา กริชแสดงฝีแปรงที่มีเอกลักษณ์ในการวาดเนื้อหนังและกล้ามเนื้อของมนุษย์ ราวกับว่าจิตรกรรมของเขาได้กลับให้เห็นด้านในของความไม่สมบูรณ์หรือตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ออกมา

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “superhuman” ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 18:00น. ณ นำทองแกลเลอรีอารีย์/ BTS : สถานี อารีย์ – ทางออก 3 *นิทรรศการTimeเข้าชมได้ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 11.00 – 18.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

18o

นิทรรศการ : SUPERHUMAN
ศิลปิน : กริช จันทรเนตร
วันที่ : 28 มีนาคม – 25 เมษายน พ.ศ. 2558
สถานที่ :  นำทองแกลเลอรี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-617-2794

You may also like...