การแสดงโขน ชุด นางลอย

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัด “การแสดงโขน ชุด นางลอย” ตามพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยใช้พัสตราภรณ์ และอุปกรณ์ประกอบฉาก ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งนักแสดงตัวเอกเยาวชนรุ่นใหม่ ที่จัดการคัดเลือกขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ และให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมตามแบบประเพณีโบราณ โดยจัดงานแถลงข่าว ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และประธานคณะกรรมการอำนวยการสร้างการแสดงโขน ชุด นางลอย เปิดเผยว่า “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ที่ในระยะหลังทรงเห็นถึงความซบเซาของนาฏกรรมตามแบบประเพณี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโขน เพื่อให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ สำหรับใช้ในการแสดงพระราชทาน เพื่อเป็นการสืบสานฝีมือเชิงช่าง ทั้งช่างทำหัวโขน ช่างปักสะดึงกรึงไหม และช่างเงินช่างทอง รวมทั้งศิลปะการแต่งหน้า โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อาทิ อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ผู้ออกแบบควบคุมการสร้าง พัสตราภรณ์ และถนิมพิมพาภรณ์ (เครื่องประดับ) อาจารย์สุรัตน์ จงดา ควบคุมการจัดสร้างหัวโขน และ  ศิราภรณ์ อาจารย์สุดสาคร ชายเสม ออกแบบและควบคุมการจัดสร้างฉากและสิ่งของประกอบการแสดง ซึ่งการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและสิ่งของประกอบทุกชิ้น ได้ยึดตามรูปแบบโบราณที่ค้นคว้ามาอย่างละเอียด เมื่อจัดสร้างเสร็จสมบูรณ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงจัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด พรหมาศ เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้ชมเป็นจำนวนมากเรียกร้องให้จัดแสดงใหม่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลาบปลื้มพระราชหฤทัยที่การแสดงโขนประสบความสำเร็จเกินคาด

จึงมีพระราชดำริให้จัดแสดงโขนต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์โขน ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงของไทย และให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมตามแบบประเพณีโบราณ โดยในปีนี้ทรงเลือกบทรามเกียรติ์ ตอน
นางลอย มาจัดแสดง ซึ่งเป็นโขนตอนที่มีความสนุกสนานน่าชม และเป็นที่นิยมมาโดยตลอด”

ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงโขน ชุดนางลอย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “การแสดงโขน ชุด นางลอย ในครั้งนี้ นอกจากจะแสดงโดยศิลปินชั้นนำจากกองการสังคีต กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ แล้ว ยังนับเป็นครั้งแรกที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้จัดให้มีการคัดเลือกนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่ทั้งสิ้น 6 ตัว ได้แก่ ทศกัณฐ์ พระลักษณ์ พระราม นางสีดา นางเบญกาย และหนุมาน ให้ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกทั้งหมดล้วนแต่เป็นนักเรียน-นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยหวังจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ”

พร้อมกันนี้ อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้กำกับการแสดง เปิดเผยถึงการแสดงในครั้งนี้ว่า “การแสดงในครั้งนี้ใช้แนวทางการดำเนินเรื่องตามบทคอนเสิร์ต “นางลอย” ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดยจะจัดแสดงตามรูปแบบโขนหลวงแต่โบราณในสมัยรัชกาลที่ 6 ทั้งในเรื่องการร่ายรำ การขับร้อง และการบรรเลงปี่พาทย์ แต่เพิ่มเทคนิคฉากและเวทีสมัยใหม่ ที่ไม่ทำลายจารีตเดิม อาทิ การใช้เวทีหมุน (turn table) เป็นครั้งแรก สำหรับการแสดงโขน การชักรอกตัวแสดงในฉากเหาะ และการใช้แสงให้ดูสมจริงตามช่วงเวลาที่ควรจะเป็นในแต่ละฉาก เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมและให้มีความงดงามวิจิตรมากขึ้น”

การแสดงโขน ชุด นางลอย จะจัดแสดงทั้งสิ้น 7 รอบ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รอบประชาชนทั่วไป
–  วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 19.30 น.
–  วันเสาร์ที่ 24 และ วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. และ 19.30 น.
รอบนักเรียน-นักศึกษา
–  วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. และ 15.00 น.

ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชม “การแสดงโขน ชุด นางลอย” ได้ตั้งแต่วันนี้ ที่เคาน์เตอร์ไทย ทิคเก็ต เมเจอร์ (Thai Ticket Major) ทุกสาขา (โทร. 02-262-3456) และที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน เป็นต้นไป (โทร. 02-247-0028) ในราคา 400 / 600 / 800 / 1,000 บาท และราคาพิเศษ 100 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.khonperformance.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด  โทร. 02-572-4444 ต่อ 310, 345, 361
นันทิยา (ดวง) 089-789-4888, พนินทรา (นุ่น) 086-630-7276, ณัฏฐณิชา (ดีดี้) 086-988-4555 

You may also like...