Monday 2 Monday

WTF เเกลลอรี่มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดเเละชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่มีชื่อว่า “Monday 2 Monday” โดย ศิลปินสองท่าน Varsha Nair (กรุงเทพ, ประเทศไทย) เเละ Lena Eriksson (บาเซล, ประเทศสวิซเซอร์เเลนด์)นิทรรศการครั้งนี้เกิดขึ้นจากโครงการ Monday 2 Monday ที่เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งเเต่ปี 2011 โดยศิลปินทั้งสองท่านที่อยู่ห่างไกลกัน เเต่พยายามที่จะสร้างช่องทางการสื่อสารขึ้นอย่างสม่ำเสมอเเละต่อเนื่อง เป็นการสร้างให้เห็นภาพของบทสนทนาที่เกิดขึ้นมายาวนานกว่า 3 ปีในรูปเเบบภาพยนตร์ นำเสนอผ่านวีดีโอสองช่องเเละงานศิลปะจัดวางบนชั้นสองเเละสามของ WTF เเกลลอรี่

ถึงเเม้ว่าบทสนทนาจะมีจุดริเริ่มมาจากการเเสดงออกทางอารมณ์ส่วนตัวระหว่างศิลปินทั้งสองท่านอย่างไม่มีการตั้งค่าผลลัพท์ หรือระยะเวลาที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า ยกเว้นกฎที่ว่าต้องมีการสื่อสารเกิดขึ้นทุกวันจันทร์ โปรเจ็ค Monday 2 Monday ได้ถูกพัฒนากลายเป็นโซ่ทางความคิด ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางเดินสำคัญของศิลปะเเละขั้นตอนหลักในการริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเเสดงให้เห็นถึงความเพียรพยายาม เเละพันธสัญญาส่วนตัวระหว่างศิลปินทั้งสองท่าน

บทสนทนาที่มีความเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปเเบบตัวต่อตัว หรือการบันทึก ต่างมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานระหว่างกลุ่มศิลปินหรือองค์กรทางวัฒนธรรมทั่วโลก เเละได้กลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในวงการศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน การเเลกเปลี่ยนเหล่านี้เป็นการเเสดงให้เห็นว่าศิลปะเเละบทสนทนาสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีเเบบเเผนเเละเป็นนโยบายด้วยเช่นกัน

เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างระยะทางระหว่างเมืองบาเซลเเละกรุงเทพ การที่ต้องอยู่ห่างกันเป็นจุดริเริ่มการคิดสร้างพิ้นที่ทำงานร่วมที่ศิลปินทั้งสองสามารถเเลกเปลี่ยนความคิดอย่างมีอิสระ โดยการเปิดพื้นที่กว้างเต็มที่ในด้านการเเลกเปลี่ยนความคิด ทั้งเรื่องส่วนตัวเเละการทำงาน หัวข้อสนทนาถูกเลือกมาจากเรื่องที่มีความหมายสำคัญต่อทั้งสอง ณ เวลานั้นๆ ถูกนำมาเเชร์ในทุกวันจันทร์ อาทิเช่น การสูญเสีย การปลอบใจ ความเป็นเพื่อน ครอบครัว ประวัติศาสตร์ ปัญหาสังคมเเละการเมือง เศรษฐกิจ เอกลักษณ์ ปรัชญา ศีลธรรม โลกาภิวัฒน์ เเละขั้นตอนการทำงานศิลปะที่ประสบความสำเร็จเเละล้มเหลวของทั้งสอง

ข้อความที่ได้ส่งหากันมักจะสั้น คล้ายโทรเลข ส่วนมากตรงไปตรงมา บางครั้งมีการเเทรกมุขตลกเเละการประชดเสียดสี อาจดูเหมือนเป็นจดหมายรักที่ไม่มีอารมณ์ความลุ่มหลงเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นการพูดเเสดงออกให้เห็นความเป็นมิตรภาพอย่างลึกซึ้งของคนๆหนึ่ง ที่เพียรหยอดความซื่อสัตย์ ความเห็นอกเห็นใจ เเละความพยายามอย่างที่สุดที่จะทำนุบำรุงความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกันนี้ไว้ให้ได้ด้วยความต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ

Lena Eriksson เกิดที่เมือง Brig ประเทศสวิสเซอร์เเลนด์ เเละพึ่งได้รับปริญญามหาบัณฑิตในสาขา Art in Public Sphere จาก Lucerne School of Art and Design ประเทศสวิสเซอร์เเลนด์ Lena ทำงานศิลปะภาพเขียน, วีดีโอ, การเเสดง เเละงาน concept เเละนิยมทำงานศิลปะร่วมกับศิลปินท่านอื่น ในปี ค.ศ. 2004 ถึง 2009 เธอได้ก่อตั้ง Lodypop พื้นที่ศิลปะขึ้น โดยใช้เป็นพื้นที่ทางความคิดที่จัดเเสดงนิทรรศการศิลปะโดยศิลปินทั้งในเเละนอกประเทศสวิสเซอร์เเลนด์

Varsha Nair เกิดที่เมืองกัมพาลา ประเทศอูกันดา จบการศึกษาทางศิลปะจาก Baroda School of Art, Maharaja Sayajirao University ประเทศอินเดีย Varsha ทำงานศิลปะร่วมกับผู้อื่นด้วยใช้สื่อที่หลากหลาย เเละใช้วิธีการที่เเตกต่าง ทั้งการผลิต การเขียน การจัดการ เเละการนำคนเเละสิ่งของมารวมกัน Varsha เคยเเสดงงานเดี่ยวเเละกลุ่ม ในะระดับนานาชาติ เเละประเทศไทยที่เธอพำนักอยู่ตั้งเเต่ปี ค.ศ. 1995

นิทรรศการครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจาก The Swiss Arts Council Pro Helvetia เเละสถานเอกอัครราชฑูตสวิสเซอร์เเลนด์ประจำประเทศไทย

ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00น.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจ็ค : http://monday2monday.tumblr.com/

นิทรรศการ : Monday 2 Monday
ศิลปิน : Varsha Nair เเละ Lena Eriksson
วันที่ : 10 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ : WTF เเกลลอรี่กรุงเทพ (สถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ)
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : สมรัก ศิลา
เบอร์โทร : 02-662-6246, 089-926-5474
เว็บไซต์ : www.wtfbangkok.com
อีเมล : somrak@wtfbangkok.com

You may also like...