Tagged: Monday 2 Monday

Monday 2 Monday

WTF เเกลลอรี่มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดเเละชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่มีชื่อว่า “Monday 2 Monday” โดย ศิลปินสองท่าน Varsha Nair (กรุงเทพ, ประเทศไทย) เเละ Lena Eriksson (บาเซล, ประเทศสวิซเซอร์เเลนด์)