Haiku in your heart

“บางรูปบทกวีมาก่อนที่จะวาดรูป มีบ้างที่เกิดขึ้นระหว่างที่วาดภาพบทกวีถึงเกิดขึ้น”………กวีไฮกุของ เมธา เมธี เคร่งครัดต่อหลักโครงสร้างบทกวีฉันทลักษณ์ของ บาโช มาซึโอ กวีญี่ปุ่นที่คิดค้นขึ้น

ไฮกุ ๑ บท มี ๓ บรรทัด มี ๑๗ พยางค์ บรรทัดที่หนึ่ง ๕ พยางค์ บรรทัดที่สอง ๗ พยางค์ บรรทัด สุดท้าย ๕ พยางค์ โดยยืดถือเรื่องฤดูกาลไว้ในตัวบทอย่างสม่ำเสมอ ภาพวาดที่ปรากฏคู่กับบทกวีเป็นภาพคอนทัวร์ (Contour) ที่คู่กัน เฉพาะภาพหนึ่งภาพ กับบทกวีหนึ่งบท ที่สอดคล้องไปในครรลองเดียวกัน

นิทรรศการ : ภาพวาด คอนทัวร์ ตัวหนังสือ ไฮกุ จัดแสดงผลงานตั้งเเต่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2557 ที่ Hemlock Art Restaurant ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 – 24.00 น. เเละวันเสาร์ เวลา 17.00 – 24.00 น.

นิทรรศการ : ภาพวาด คอนทัวร์ ตัวหนังสือ ไฮกุ
ศิลปิน : เมธา เมธี
วันที่ : 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2557
สถานที่ : Hemlock Art Restaurant ถนนพระอาทิตย์ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 – 24.00 น. เเละวันเสาร์ เวลา 17.00 – 24.00 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-282-7507

You may also like...