ดาวเมขลา รางวัลคนคุณภาพแห่งปี

ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร ผู้บริหารคีรีมนตรารีสอร์ทและคีรีมนตราวิปัสสนารีสอร์ท หัวหิน, ทิพย์สลาลี สุพงษ์ธร,โก้โกสุมภ์ สุพงษ์ธร และ เอิร์ธ สายสว่างได้รับรางวัล “ดาวเมขลาเกียรติยศ” สาขา “ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และศาสนาดีเด่น แห่งปี” สำหรับบุคคลที่บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณกุศล ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 ภายใต้ชื่อโครงการว่า “รวมใจสื่อมวลชน เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมบุคคลดีเด่น ผู้ทรงคุณประโยชน์ต่อชาติ สังคม และแผ่นดิน

โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ จิราคม กิติยากร เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล พร้อมด้วย อภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ (ซอยอารีย์)

You may also like...